Acasă Administraţie În pandemia COVID19, Primăria Reșița investește 100.000 de lei în operele de...

În pandemia COVID19, Primăria Reșița investește 100.000 de lei în operele de artă ale artiștilor. Cum puteți participa?

822
DISTRIBUIȚI

În contextul pandemiei COVID19, perioada 18 noiembrie 2020 – 12 ianuarie 2021, Primăria Municipiului Reșița desfășoară o campanie de achiziție a operelor de artă, pentru sprijinirea artiștilor contemporani, breaslă ce a fost semnificativ afectată de blocajul provocat de SARS-COV2.

Scopul este și creșterea patrimoniului cultural al județului Caraș Severin.

Primăria Reșița prezintă și regulament de participare la procedura de Achiziții opere de artă.

Sesiune de achiziții de artă contemporană, lansată în contextul pandemiei COVID-19, pentru sprijinirea artiștilor contemporani, vizează exclusiv creația artiștilor vizuali în viață, urmărind inițierea unei colecții ce va aparține Municipiului Reșița și, prin aceasta, creșterea patrimoniului cultural al municipiului, Județului Caraș Severin și implicit României.

Achizițiile vor constitui un stimulent pentru producția artistică curentă, iar procedurile vor viza operele de artă originale, inedite, relevante pentru constituirea canonului artei contemporane, opere aparținând atât artiștilor de referință ai istoriei recente, din zona Banatului Montan și din România sau diaspora, cât și tinerelor generații.

Sunt de interes lucrări din toate mediile, care îndeplinesc criteriile formulate de specialiști și analizate de către membrii juriului, și a căror stare de conservare și rezistență în timp permite depozitarea, expunerea, recontextualizarea și mobilitatea locală și transnațională.

Obiectul fiecărui contract de achiziție publică încheiat după finalizarea procedurii de atribuire negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare constă în achiziționarea unor lucrări de artă contemporană, denumite în continuare „lucrări” sau „opere”, în vederea îmbogățirii patrimoniului muzeal, procedura fiind deschisă artiștilor vizuali profesioniști originari din România, denumiți în continuare „ofertanți” sau „artiști”, activi pe scena de artă contemporană locală și internațională, indiferent de mediul în care lucrează.

Valoarea estimată: 100.000 lei.

Proceduri utilizate: Selecția competitivă, urmată de procedura de atribuire, Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare desfășurată cu fiecare dintre artiștii semnatari ai lucrărilor selecționate de juriu conform dispozițiilor prezentului regulament.

Chiar dacă procedura se adresează artiștilor de origine română, sunt acceptați și pot participa și artiști din Uniunea Europeană sau din spațiul extracomunitar. Lucrările juriului se vor desfășura în limba română, prin urmare documentația de participare va fi transmisă de ofertanți în limba română. Raportul juriului va fi redactat în limba română și va fi semnat de toți membrii juriului.

Juriul

Evaluarea documentelor de calificare, respectiv selecția artiștilor se vor realiza de către un juriu de specialitate, numit prin decizie a conducătorului Autorității Contractante, format din membri titulari și doi supleanți, în a cărui componență se vor regăsi reprezentanți ai Autorității Contractante, reprezentanți ai universităților de profil din țară, specialiști desemnați de către Uniunea Artiștilor Plastici. Președintele juriului se alege prin consens la începutul lucrărilor.

Lucrările juriului se vor desfășura online, în prima etapă.

Toți membrii titulari ai juriului participă la toate sesiunile de jurizare.

Ofertanții trebuie să facă propuneri care să reflecte în mod semnificativ practica lor.

Următoarele persoane nu au dreptul să participe la selecție:

a) Membrii Juriului;

b) Persoanele angajate în cadrul Autorității Contractante;

c) Rudele până la gradul III inclusiv ale persoanelor menționate la punctele (a) și (b).

Prin participarea la procedura de achiziție, ofertanții sunt de acord să se conformeze prezentului Regulament.

Documentele de participare depuse de ofertanți

Solicitările de participare vor fi însoțite de următoarele documente:

a) Curriculum Vitae (în format .pdf/ .doc/ sau echivalent, 4.000-8.000 semne, cu spații);

b) portofoliu digital (în format . pdf/ .doc/ sau echivalent, max. 10 MB), conținând informații despre lucrările propuse spre achiziție, realizate în orice mediu și aflate în proprietatea artistului, după cum urmează: reproduceri fotografice, stop cadre din materiale video, mostre de artă sonoră, schițe de instalare, scenarii de performance, link-uri la site-ul propriu al artistului, sau la baze publice de date (tip Vimeo, youtube); precum și orice alte materiale considerate relevante pentru munca de jurizare – cu respectarea formatelor acceptate și a maximului de MB;

c) fișă de descriere a lucrării / lucrărilor propuse spre achiziție, care să conțină următoarele informații obligatorii: titlul / anul realizării / tehnica / tirajul / dimensiuni (durată) / starea curentă de conservare / descrierea condițiilor optime de conservare / participări la expoziții (titlul, tema, curatorul, locul, perioada) / bibliografie (apariții – reproduceri fotografice sau referințe critice în presă și publicații de specialitate – format tipărit sau digital / online;

e) ofertă de preț pentru achiziția fiecărei lucrări dintre cele propuse, însoțită de o scurtă justificare a ofertei;

f) declarație pe proprie răspundere (semnată și scanată) din care să rezulte că

(i) participantul este proprietarul de drept al lucrărilor,

(ii) a citit și este de acord cu prevederile Regulamentului și că

(iii) este în măsură și de acord să cesioneze și către Municipiul Reșița drepturile patrimoniale de autor asupra operelor respective în cazul achiziției acestora;

Dosarul de participare se trimite în format digital, direct sau prin wetransfer.com la adresa de e-mail: artacontemporana@primariaresita.ro până la data indicată în calendarul selecției.

Perioada de valabilitate a ofertelor va fi de 150 zile de la data transmiterii acestora.

Criteriile de calificare sunt:

1. Anvergura artistului: 20 puncte

2. Semnificația artistului pentru istoria, teoria și critica de artă: 15 puncte

3. Apartenența la sau reprezentarea unui grup subreprezentat / fenomen alternativ: 10 puncte

4. Calitatea artistică a lucrării / lucrărilor: 25 puncte

5. Completarea imaginii despre practica (relevantă) a artistului și despre istoria artei contemporane în România: 30 puncte

Criteriile de evaluare și selecție sunt:

1. Anvergura artistului: 15 puncte

2. Semnificația artistului pentru istoria, teoria și critica de artă: 15 puncte

3. Apartenența la sau reprezentarea unui grup subreprezentat / fenomen alternativ: 10 puncte

4. Calitatea artistică a lucrării / lucrărilor: 25 puncte

5. Completarea imaginii despre practica (relevantă) a artistului și despre istoria artei contemporane în România: 25 puncte

6. Adecvarea justificării ofertei de preț: 10 puncte.

Comentarii

comentarii