Acasă Economic În Regiunea Vest au fost depuse 215 proiecte pentru finanţare prin POR...

În Regiunea Vest au fost depuse 215 proiecte pentru finanţare prin POR 2007 – 2013

422
DISTRIBUIȚI

215 de proiecte au fost depuse, până în prezent, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest (Organism Intermediar pentru implementarea Programului Operaţional Regional 2007 – 2013), în vederea solicitării de finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 – 2013). Alocarea financiară pentru Regiunea Vest este de 439,67 milioane euro.
Până în acest moment, au fost contractate 52 de proiecte, valoarea finanţării nerambursabile a acestora fiind de 86,3 milioane euro, iar 91 de proiecte se află în diferite faze de evaluare şi selecţie sau precontractare, având o valoare a finanţării nerambursabile solicitate de 351,6 milioane euro.
În cadrul Axei Prioritare 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere – alocare financiară: 140,97 milioane euro, subdomeniul 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”- subdomeniul „Centre urbane” – alocare financiară: 42,29 milioane euro, au fost depuse 10 planuri integrate, însumând 24 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă de 74,86 milioane euro şi nu a fost semnat încă niciun contractat de finanţare. În stadiul de evaluare şi precontractare sunt 9 planuri integrate, însumând 22 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă de 67,20 milioane euro. Până acum a fost respins 1 plan integrat, însumând 2 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă de 7,66 milioane euro.
În cadrul Axei Prioritare 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, alocare financiară: 88,84 milioane euro, subdomeniul 2.1: „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia /reabilitarea şoselelor de centură” – Alocare financiară: 88,84 milioane euro au fost depuse 52 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 338,96 milioane euro şi cu fost contractate 8 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 65,61 milioane euro. În evaluare/precontractare/rezervă se găsesc 35 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 219 milioane euro, iar 9 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 54,35 milioane euro, au fost respinse.
În cadrul Axei Prioritare 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, alocare financiară: 66,62 milioane euro ; 3.1: „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” – alocare financiară: 17,59 milioane euro, au fost depuse 8 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,09 milioane euro şi contractat 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 1,02 milioane euro. În evaluare/precontractare se află 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,61 milioane euro şi au fost respinse 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,46 milioane euro. Suma rămasă disponibilă: 13,96 milioane euro. La subcapitolul 3.2: „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” – alocare financiară: 10,08 milioane euro, au fost depuse 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,63 milioane euro şi contracta 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 0,30 milioane euro. În evaluare/precontractare: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,66 milioane euro şi au fost respinse 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,67 milioane euro. Suma rămasă disponibilă: 6,12 milioane euro. În subcapitolul 3.3: „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” – alocarea financiară: 10,08 milioane euro, va fi depus un singur proiect de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară constituită din toate cele patru Consilii Judeţene din Regiunea Vest. În subdomeniul 3.4: „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” – alocare financiară: 28,87 milioane euro, au fost depuse 23 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 38,22 milioane euro şi nu a fost semnat încă niciun contractat de finanţare. În evaluare/precontractare se află 20 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 32,52 milioane euro şi au fost respinse 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,70 milioane euro. Alocarea financiară a fost depăşită cu 12,64%. Procedura de suspendare a depunerii de proiecte va fi declanşată când finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse va depăşi cu mai mult de 50% alocarea regională.
În cadrul Axei Prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local – alocare financiară: 72,35 milioane euro, subdomeniul4.1: „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”- alocare financiară: 27,81 milioane euro, au fost depuse 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 23,67 milioane euro şi nu a fost semnat încă niciun contractat de finanţare. În evaluare/precontractare se află 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 9,05 milioane euro şi au fost respinse 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 14,62 milioane euro. Suma rămasă disponibilă: 18,76 milioane euro
În subdomeniul 4.2: „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi”- alocarea financiară: 23,85 milioane euro, nu a fost depus până în prezent nici un proiect, atât în Regiunea Vest, cât şi la nivel naţional.
În subdomeniul 4.3: „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” – alocare financiară: 20,69 milioane euro (alocarea financiară pentru primul apel de proiecte cu termen limită 16 iunie 2008, a fost de 4,08 milioane euro), au fost depuse 79 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,63 milioane euro şi contractate 39 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,42 milioane euro. 40 proiecte au fost respinse sau retrase, cu o valoare nerambursabilă de 3,21 milioane euro. Suma rămasă disponibilă este de 17,27 milioane euro. În luna septembrie 2009 se estimează că va fi lansată, de către AMPOR, o nouă cerere de proiecte cu depunere continuă pe acest domeniu de intervenţie.
În cadrul Axei Prioritare 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului –
alocare financiară: 47,74 milioane euro, subdomeniul 5.1: „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea /modernizarea infrastructurilor conexe” – alocare financiară: 23,85 milioane euro, au fost depuse 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 30,56 milioane euro şi contracta 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 10,66 milioane euro. În evaluare/precontractare se află 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 17,59 milioane euro şi au fost respinse 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,31 milioane euro. Alocarea financiară a fost depăşită cu 18,44%. Procedura de suspendare a depunerii de proiecte va fi declanşată când finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse va depăşi cu mai mult de 50% alocarea regională.
În cadrul subdomeniului 5.2: „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice” – alocare financiară: 23,89 milioane euro, a fost suspendată, în data de 19 decembrie 2008, de către AM POR, depunerea de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie. Până acum au fost depuse 8 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 16,3 milioane euro şi contractate 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,28 milioane euro. Se asemenea, au fost respinse 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 11,02 milioane euro. Suma rămasă disponibilă este de 18,61 milioane euro. În luna septembrie 2009 se estimează că va fi redeschis de către AMPOR acest domeniu de intervenţie.

Comentarii

comentarii