Acasă Actualitate În Săptămâna Patimilor, Guvernul Câțu se pregătește să sacrifice milioane de lucrători?...

În Săptămâna Patimilor, Guvernul Câțu se pregătește să sacrifice milioane de lucrători? BNS Timiș se pregătește de proteste!

306
DISTRIBUIȚI

Blocul Național Sindical Timiș atenționează că într-un dispreț suveran față de Constituție, cât și față de statutul României de stat membru al Uniunii Europene, guvernul, cuprins de un delir legislativ, a adoptat, în ședința din 28 aprilie 2021, chiar în Săptămâna patimilor, două acte normative care vor genera probleme uriașe în materia relațiilor de muncă și vor afecta drepturile a milioane de lucrători.

Fără niciun fel de temei de drept constituțional, guvernul, la propunerea unei părți din mediul de afaceri (care i-a livrat la cheie textele de acte normative) își însușește două ordonanțe.

Ordonanță de urgență privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoțite de marca temporală și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.

”Amble acte normative încalcă fără echivoc dispozițiile art.115, alin.4 din Constituție avînd în vedere că nu se justifică urgență în adoptarea acestora. Legiuitorul a introdus în textul constituțional această posibilitate de delegare legislativă în care Guvernul poate emite Ordonanțe de Urgență, exclusiv pentru situații extraordinare a căror reglemantare nu poate fi amânată!!!”, atenționează BNS România.

Prezentăm protestul BNS România intitulat: ”În Săptămâna Patimilor, Guvernul Câțu se pregătește “să sacrifice” milioane de lucrători români!”

”În concret, Ordonanță de Urgență privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoțite de marca temporală și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea și completarea unor acte normative, generează posibilitatea că un contract individual de muncă să poată să fie semnat electronic la fel că și toate celelalte documente ce privesc încheierea, executarea, modificarea și încetarea acestuia.

Și asta în contextul în care Instituțiile Publice responsabile (gen Inspecția Muncii, Instanțe de judecată) nu sunt pregătite din punct de vedere al logisticii, personalul acestora nu are competențele adecvate și nu în ultimul rînd, cetățenii beneficiari, se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește competențele digitale!!!

Apropo, Guvernule, dacă tot v-ați propus să digitalizati sisteme mari, de ce ați alocat 0 (zero) EURO prin PNRR pentru dobîndirea de competențe digitale pentru cetățenii cu vârste cuprinse între 16-72 ani, așa cum Comisia Europeană a cerut tuturor Statelor Membre??? Nu de altceva dar fără competențele respective degeaba digitalizati!

În ceea ce privește Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr 53/2003- Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare pe lângă elementele de neconstituționalitate menționate mai sus, această vine cu teza excluderii angajatorilor de a întocmi fișa postului și regulamentul intern stabilind posibilitatea acestora de a comunica verbal salariaților atribuțiile ce le revin.

O comunicare verbală a atribuțiilor unui salariat nu este conformă cu principiile și dreptul Uniunii Europene!!!

La dată de 20 iunie 2019 a fast adoptată Directiva( UE) 2019/1152 a Parlamentului European și a Consiliului privind transparență și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană.

România în calitate de Stat membru al EU, are obligația să transpună această Directiva până la dată de 01 august 2022.

Chiar în preambulul acestei Directive,Principiul nr. 7 al Pilonului european al drepturilor sociale prevede că lucrătorii au dreptul de a fi informați în scris la încadrarea în muncă în legătură cu drepturile și obligațiile lor care decurg din raportul de muncă, inclusiv în legătură cu orice perioada de proba…

Ce face însă Guvernul României? în loc să transpună Directiva în legislația națională introduce prin această Ordonanță teza conform căreia salariații unei microîntreprinderi vor fi informați verbal cu privire la atribuțiile pe care urmează să le desfășoare!!! VERBAL!!!

Categoriile de angajatori care pot fi excluși de la aplicarea Directivei sunt expres prevăzuți în textul acesteia, iar microîntreprinderile nu se află printre aceștia! Excluderea microîntreprinderilor de la întocmirea Regulamentului Intern, ar determina imposibilitatea acestor angajatori de tip microîntreprindere să își îndeplinească obligațiile legale stabilite prin alte acte normative.

Prin această șmecherie a Guvernului, nu se va mai asigura respectarea drepturilor salariaților microintrepinderilor în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă, egalitatea de șanse și tratament, nediscriminarea, demnitatea în muncă, etc.

Fișa postului ce ar fi trebuit să i se comunice în scris salariatului devine istorie și odată cu dispariția acesteia capacitatea Inspecției Muncii de a mai controla și a instanțelor de judecată de a se mai raporta la acest tip de înscris. Odată cu dispariția fișei postului, se va schimbă pentru milioane de cetățeni statutul: din SALARIAT în SCLAV !

Oare cât de mult poți să urăști cetățenii în vârstă de muncă din această țară încât să adopți astfel de aberații legislative? Pentru că lucrurile nu trebuie să rămână așa, împreună cu celelalte confederații sindicale, vom cere Avocatului Poporului să sesizeze în regim de urgență Curtea Constituțională cu privire la neconstituționalitatea celor două Ordonanțe, vom cere Parlamentului să dezbată în regim de urgență legile de aprobare a acestor Ordonanțe și să le respingă și nu în ultimul rând, vom pregăti acțiuni de protest în cazul în care tezele din cele două Ordonanțe vor rămâne în vigoare”, se arată în mesajul BNS.

Comentarii

comentarii