Acasă Economic În Timiş, veniturile încasate la bugetul de stat au scăzut anul acesta...

În Timiş, veniturile încasate la bugetul de stat au scăzut anul acesta cu peste 5 procente

429
DISTRIBUIȚI

La nivelul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş, la 30 noiembrie 2009, veniturile încasate la bugetul general consolidat al statului au însumat 2.890.492 de mii de lei, în scădere, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008, cu 5,18%.
Veniturile încasate la bugetul de stat, inclusiv vama, în perioada analizată, au fost de 1.644.640 de mii de lei, în scădere cu 13,21% faţă de veniturile încasate la 30 noiembrie 2008 (veniturile realizate în 2008 au fost de 1.894.909 mii de lei). „Scăderea înregistrată la bugetul de stat este cauzată, în principal, de diminuarea veniturilor încasate la TVA, drepturi vamale şi impozit pe profit,” spune Aurelian Cîndea, director coordonator adjunct al DGFP Timiş.
În structura veniturilor bugetului de stat, la impozitul pe profit, veniturile încasate au fost de 236.461 de mii de lei, în scădere cu 20,31% de lei faţă de anul 2008 (- 60.269 de mii de lei), scădere ce se explică prin pierderile înregistrate de agenţii economici, cauzate de criza financiară. La impozitul pe venit (36,2% pondere în totalul veniturilor bugetului de stat), suma încasată, de 599.088 de mii de lei, a înregistrat o creştere cu 2,84% (+16.566 de mii de lei). La taxa pe valoarea adăugată încasată pentru operaţiuni interne, cu o pondere de 36,8% din totalul veniturilor bugetului de stat, s-a înregistrat o scădere cu 10,29%, faţă de aceeaşi perioada a anului precedent (-103.892 de mii de lei). TVA-ul încasat, în valoare de 905.306 mii de lei, a fost diminuat cu sumele rambursate, care, la 30 noiembrie 2009, au înregistrat o valoare de 296.240 de mii de lei, cu 53.564 de mii de lei mai puţin faţă de cele de la sfârşitul lunii noiembrie 2008. Astfel, sumele restituite efectiv către agenţii economici au fost de 182.148 de mii de lei, acestea înregistrând o scădere cu 44.260 de mii de lei, faţă de 30 noiembrie 2008. Începând cu luna iulie 2009, la taxa pe valoare adăugată, şi obligaţiile de plată declarate de contribuabili au fost mai mici, în medie, cu 21%.
La 30 noiembrie 2009, veniturile bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat şi cel al asigurărilor pentru şomaj au fost de 1.380.507 mii de lei, înregistrând o creştere de 0,59%, faţă de contribuţiile realizate la 30 noiembrie 2008. În cadrul bugetelor de asigurări sociale, veniturile realizate se prezintă astfel: la bugetul asigurărilor sociale de stat, veniturile au însumat 968.133 de mii de lei (faţă de 921.152 de mii de lei, la data de 30 noiembrie 2008), înregistrându-se o creştere cu 5,1% (+46.981 de mii de lei); la bugetul asigurărilor pentru şomaj, ca urmare a reducerii cotei, veniturile au înregistrat o diminuare cu 35,08% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008 (-19.156 de mii de lei); veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate au fost de 376.918 mii de lei, adică o scădere cu 4,98 de procente, faţă de aceeaşi perioada din 2008 (-19.748 de mii de lei).
În totalul veniturilor colectate de DGFP Timiş, ponderea reprezentată de fiecare buget este următoarea: bugetul de stat – 53%, bugetul asigurărilor sociale de stat – 33%, bugetul asigurărilor sociale de sănătate – 13%, bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj – 1%.
Pentru reducerea arieratelor şi intensificarea colectării veniturilor bugetare, până la 30 noiembrie 2009, au fost iniţiate măsuri de executare silită, care au constat în editarea unui număr de 117.721 de somaţii, în sumă de 849.074 de mii de lei, pentru creanţe fiscale de încasat de la persoane juridice şi fizice, transmiterea unui număr de 38.216 popriri pe conturile bancare ale debitorilor, în sumă totală de 366.290 de mii de lei şi a unui număr de 2.205 popriri pe venituri de încasat de la terţi, în sumă totală de 59.141 de mii de lei, precum şi în instituirea unui număr de 211 sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile, pentru creanţe bugetare în valoare de 56.134 de mii de lei. Pentru valorificarea bunurilor mobile şi imobile sechestrate în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2009, unităţile fiscale au organizat un număr de 241 de licitaţii. La acestea, însă, s-au prezentat doar 23 de ofertanţi, valoarea bunurilor vândute fiind de 1.421 de mii de lei. Ca urmare a măsurilor de executare silită întreprinse în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2009, suma încasată a fost de 345.150 de mii de lei.

Comentarii

comentarii