Acasă Anunturi INVITAȚIE DE PARTICIPARE – Achiziție SISTEM FOTOVOLTAIC 399.15 kWp și montaj –...

INVITAȚIE DE PARTICIPARE – Achiziție SISTEM FOTOVOLTAIC 399.15 kWp și montaj – PROMPT REAL ESTATE SOLUTIONS SRL

DISTRIBUIȚI

INVITAȚIE DE PARTICIPARE – Achiziție SISTEM FOTOVOLTAIC 399.15 kWp și montaj 

PROMPT REAL ESTATE SOLUTIONS SRL, în calitate de solicitant, cu sediul în Municipiul Timișoara, str. Avram Imbroane nr. 56, județul Timiș, cod poștal 300136, având ca persoană de contact pe domnul CĂLIN ION OLARIU – administrator, tel. +40 723.561.435, e-mail calin.olariu@prompt-sa.ro, intenționează să achiziționeze SISTEM FOTOVOLTAIC 399.15 kWp și montaj, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

Informații:

 • Denumirea achiziției: „Achiziție SISTEM FOTOVOLTAIC 15 kWp și montaj”
 • Locul de execuție: Timișoara, str. Avram Imbroane, nr. 56, jud. Timiș.
 • Tipul contractului: Furnizare
 • Durata contractului:
  • Durata contractului: Contractul intra în vigoare la data semnării de către părți și este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți, fără a depăși data de 31.12.2023, la care se adaugă perioada de garanție.
 • Valoarea estimată:
  • Valoarea estimată totală a achiziției: 853.517,57 RON fără TVA, astfel:
   • Sistem fotovoltaic 399,15 kWp – 1 buc, preț unitar 1,494,458,10 RON fără TVA, preț total: 1,494,458,10 RON fără TVA.
   • Montaj: preț unitar 059,47 RON fără TVA, preț total: 359.059,47 RON fără TVA.
  • Ajustarea prețului contractului: Prețul contractului nu se ajustează.
 • Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor:

–  08.05.2022, ora 16:00, Municipiul Timișoara, str. Avram Imbroane nr. 56, județul Timiș, cod poștal 300136.

 • Formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici în legătura cu participarea la procedură: situația personală a ofertantului, absența conflictului de interese, personalul – a se vedea documentația de achiziție.
 • Adresa de la care se pot obține informații privind procedura, respectiv gratuit documentația de achizitie: PROMPT REAL ESTATE SOLUTIONS SRL – Municipiul Timișoara, str. Avram Imbroane nr. 56, județul Timiș, cod poștal 300136, având ca persoana de contact pe domnul CĂLIN ION OLARIU – administrator, +40 723.561.435, e-mail calin.olariu@prompt-sa.ro

Comentarii

comentarii