Acasă Actualitate ISJ Timiș a prezentat locurile stabilite la admiterea 2022-2023 pentru elevii rromi...

ISJ Timiș a prezentat locurile stabilite la admiterea 2022-2023 pentru elevii rromi și pentru cei cu CES. Etapele admiterii

DISTRIBUIȚI

Inspectoratul Școlar Județean Timiș a prezentat situația locurilor stabilite la admitere, pentru anul școlar 2022-2023, pe locurile speciale destinate elevilor rromi și pentru elevii cu CES.

Astfel, pentru elevii de etnie rromă, la nivel liceal, Inspectoratul Școlar Județean Timiș a alocat 148 de locurile  distinct alocate unităţile de învăţământ de masă din județul Timiș,  pentru candidaţii cu CES și cei de etnie rromă, pentru anul școlar 2022-2023.

Numărul de locuri la învățământul profesional  și dual de masă este 34.

Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, ISJ Timiș a alocat 136 locuri speciale slocurile  distinct alocate unităţile de învăţământ de masă din județul Timiș,  pentru candidaţii cu CES și cei de etnie rromă, pentru anul școlar 2022-2023.

Număr de locuri pentru învățământul profesional  și dual de masă este 34.

Prof. Marin Popescu  inspectorul șef al ISJ Timiș, a explicat că, în acest an școlar, admiterea elevilor în clasa a IX-a în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023 se va desfășura în conformitate cu Ordinul M.E. nr. 5150/30.08.2021, iar admiterea elevilor în învățământul profesional/dual de stat se va desfășura în conformitate cu prevederile O.M.E. nr. 5.142/30.08.2021.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023 se va desfășura în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin OMECST nr. 4802/2010.

Admiterea elevilor cu CES se va realiza conform Procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvolare, care susțin examenele naționale: evaluare națională pentru elevii de clasa a VIII-a și examenul de bacalaureat – sesiunea 2022, nr. 25464/11.02.2022.

Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023 şi care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi, dar nu au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ pot participa la procesul de admitere în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023.

Pentru admiterea în învăţământul liceal de stat/ profesional și dual de stat, pentru anul şcolar 2022-2023, I.Ș.J. Timiș a alocat, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale proveniți din învăţământul de masă şi din învăţământul special, precum și pentru elevii de etnie rromă  locuri speciale  în clasa a IX-a peste numărul de locuri repartizat respectivelor unități de învăţământ, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formațiunilor de elevi.

Etapele

  1. A. În vederea admiterii elevilor cu CES, pe locurile speciale din învățământul liceal de stat și în învățământul profesional/dual de stat,  elevii/ părinții acestora/ reprezentanții legali vor depune la secretariatele unităților de învățământ de proveniență, până în data de 8 aprilie 2022 – certificatele de orientare școlară (acest certificat trebuie să fie emis până în data de 08.04.2022!)
  2. B. În vederea admiterii elevilor de etnie rromă pe locurile speciale din învățământul liceal de stat și în învățământul profesional/ dual de stat elevii părinții acestora/ reprezentanții legali vor depune la secretariatele unităților de învățământ de proveniență, până în data de 27 mai 2022 recomandările vizând apartenența la etnia rromă. (Recomandările pot fi eliberate și online. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației rromilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia rromă).

 

  1. În data de 09 mai 2022 I.Ș.J. Timiș va afișa locurile speciale pentru candidații rromi și pentru candidații cu CES (1-2 locuri/ fiecare clasă/ grupă pentru fiecare filieră/ profil/ specializare/ domeniu de pregătire/ calificare).

 

  1. Până în data de 27 mai 2022 vor avea loc ședințe de instruire a profesorilor diriginți/ elevilor/ părinților de către inspectorul școlar pentru minoritatea rromă și de către inspectorul școlar pentru învățământul special, privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru rromi și pentru elevii cu CES.

 

  1. În perioada 04-05 iulie 2022 va avea loc completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi și pentru elevii cu  CES, de către părinții/ reprezentanții legali ai acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ de proveniență.

 

  1. A. În data de 07 iulie 2022 va avea loc prima etapă de repartizare computerizată pentru elevii rromi și pentru elevii cu CES pe locurile speciale din învățământul liceal de stat.

 

 

  1. B. Tot în data de 07 iulie 2022 va avea loc repartizarea candidaților pe locurile speciale din învățământul profesional/ dual de stat  pentru rromi și pentru elevii cu CES, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană, publicată pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Timiș  și comunicată unităților de învățământ până la data de 3 iunie 2022.
  2. (A doua etapă de repartizare  a acestor elevi pe locurile speciale destinate lor din învățământul liceal de stat va avea loc în perioada 04-05 august 2022, conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană. Procedura va fi afișată pe site-ul I.Ș.J. Timiș până în data de 11 iulie 2022.)

 

 

 

Comentarii

comentarii