Acasă Actualitate ITM Timiș desfășoară o campanie pentru prevenirea accidentelor de muncă. Zeci de...

ITM Timiș desfășoară o campanie pentru prevenirea accidentelor de muncă. Zeci de cazuri în 2024

DISTRIBUIȚI

În perioada 07.02.2024 – 31.07.2024, Inspectoratul Teritorial de Muncă ITM Timiș, sub coordonoarea Inspecţiei Muncii București, desfăşoară campania SLIC pentru anul 2024, privind accidentele de muncă, viziune „zero accidente de muncă”.

Inspecţia Muncii, în calitatea de membru SLIC, are atribuţii şi responsabilităţi în participarea la toate acțiunile organizate de Comisia Europeană pentru realizarea schimbului de informaţii între specialiştii statelor membre.

Această campanie își propune o viziune ”zero accidente de muncă” și se desfășoară în cadrul strategiei UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027: ”Securitatea și sănătatea în muncă într-o lume a muncii în schimbare”.

Întrucât trebuie depuse toate eforturile pentru a reduce cât mai mult posibil decesele la locul de muncă, Comitetul Înalților Funcționari Publici pentru Inspecția Muncii a decis să organizeze campania din 2023-2024 privind accidentele de muncă „Îmbunătățirea prevenirii accidentelor de muncă”.

Scopul este să consolideze cultura prevenirii, atât în cadrul organizațiilor, cât și în rândul lucrătorilor individuali, în conformitate cu o abordare de tip „viziune zero” în ceea ce privește decesele la locul de muncă în UE.

Obiectivele campaniei are în vedere identificarea corectă și eliminarea cauzelor accidentelor de muncă și a bolilor profesionale.

Extinderea cunoștințelor privind modul de cercetare al accidentelor de muncă, atât în ceea ce îi privește pe angajatori, cât și inspectorii de muncă.

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la riscurile legate de accidentele de muncă și bolile profesionale si aplicarea corespunzătoare a legislației în vigoare.

Protejarea persoanelor împotriva riscurilor privind securitatea și sănătatea în muncă este un element cheie pentru asigurarea unor condiții de muncă decente și durabile pentru toți lucrătorii.

Existența unor condiții de muncă sigure și sănătoase este o condiție prealabilă pentru o forță de muncă sănătoasă.

În spaţiul UE, sectoarele construcţiilor, transportului şi depozitării, industriei prelucrătoare şi agriculturii, silviculturii şi pescuitului au reprezentat împreună aproximativ două treimi (63,1 %) din totalul accidentelor de muncă mortale şi peste două cincimi (44,1 %) din totalul accidentelor de muncă cu incapacitate temporară de muncă.

Peste o cincime (21,5%) din totalul accidentelor de muncă mortale din UE au avut loc în sectorul construcţiilor, în timp ce în industria prelucrătoare s-a înregistrat următoarea cea mai mare pondere – (15,2 %).

Pe lângă sectoarele economice citate mai sus, sectorul transporturilor şi depozitării (15,0%) şi cel al agriculturii, silviculturii şi pescuitului (11,4%) au fost de asemenea sectoare economice pentru care s-au înregistrat cote de două cifre din numărul total de accidente mortale.

Pe lângă sănătate şi bunăstare, există argumente economice solide pentru un nivel ridicat de protecţie a lucrătorilor. Accidentele de muncă şi bolile profesionale reprezintă un cost de peste 3,3 % din PIB pe an pentru economia UE.

O bună asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă reduce costurile asistenţei medicale şi alte costuri sociale, în timp ce o securitate şi sănătate în muncă necorespunzătoare presupune costuri ridicate pentru cetăţeni, întreprinderi şi societate.

Pe baza rapoartelor primite de la Grupurile locale, Grupul central va centraliza rezultatele Campaniei SLIC viziune „zero accidente de muncă”, va elabora şi transmite raportul final al campaniei la nivelul Comisiei Europene, care va ajuta la identificarea problemelor specifice ale locurilor de muncă din unităţile vizitate.

Rezultatele acţiunii vor constitui baza realizării unui cadru strategic la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă, ce are ca scop diminuarea accidentelor de muncă – spune Ileana Mogoșanu, inspector șef al ITM Timiș.

 

Comentarii

comentarii