Acasă Eveniment La Maternitatea Odobescu au loc, anual, aproximativ 3.200 de naşteri şi 10...

La Maternitatea Odobescu au loc, anual, aproximativ 3.200 de naşteri şi 10 avorturi pe zi

579
DISTRIBUIȚI

La Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu”  din Timişoara (Maternitatea Odobescu) au loc, anual, aproximativ 3.200 de naşteri şi aproximativ 10 avorturi pe zi. Serviciile medicale se adresează urmăririi în sarcină, tratării patologiei femeii şi sarcinii, îngrijirii nou-născutului. Spitalul reprezintă în prezent cea mai mare şi modernă unitate sanitară de specialitate obstetrică – ginecologie din vestul ţării noastre, prestând servicii medicale ce se adresează pacientelor cu patologie complexă din judeţul Timiş şi judeţele limitrofe. Gravide şi nou-născuţi cu patologie complexă cu domiciliul în judeţele Arad, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Hunedoara se adresează  spitalului. Aproximativ 20% dintre paciente îşi au domiciliul în judeţele limitrofe, fapt ce atestă caracterul regional al asistenţei medicale oferite de spital. A fost înfiinţat în anul 1947. Activitatea medicală se adresează anual unui număr de peste 20.000 de paciente. În anul 2008, spitalul a prestat patru tipuri de servicii medicale: internare continuă – 11.745 cazuri; internare cronici premature –  446 nou-născuţi prematuri; internare de zi    – 3.022 cazuri şi ambulatorul de specialitate  –  5.000 cazuri.

IT-ul în slujba pacientului
Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” Timişoara a derulat, în perioada 11 mai – 11 noiembrie 2009, proiectul “Eficientizarea Centrului Colaborativ de Cercetare în Obstetrică – Ginecologie şi Neonatologie din Timişoara“, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în valoarea totală de 351.300  lei. Asistenţa eligibilă nerambursabilă din partea Uniunii Europene este de 230.100 lei. “La ce foloseşte acest proiect? La satisfacţia pacientului”, a declarat conf. univ. dr. Dan Păscuţ, şef secţie, cu ocazia prezentării rezultatelor proiectului. Principalele obiective ale proiectului sunt: creşterea performanţei instituţionale a spitalului clinic, prin întărirea capacităţii administrative în domeniul managementului instituţional şi în special în domeniul cercetării medicale; creşterea gradului de administrare şi utilizare a datelor medicale şi de cercetare; creşterea gradului de valorificare a datelor medicale pentru activităţi de cercetare – dezvoltare şi crearea unei legături între software-urile existente în cadrul spitalului în vederea eficientizării stocării şi utilizării datelor şi probelor biologice.
Dr. Dan Navolan, manager de proiect, a declarat că obiectivele proiectului au fost atinse atât prin implementarea a două softuri, unul de management al datelor la nivel de spital şi celălalt dedicat administrării bazei de date şi colecţiei de probe biologice (seruri şi ţesuturi) în domeniul obstetricii – ginecologiei şi neonatologiei, cât şi în contextul eficientizării activităţii spitalului prin crearea şi implementarea unor proceduri în vederea gestionării datelor/ informaţiilor din cadrul spitalului. Beneficiarii proiectului sunt:
pacienţii; spitalul; cadrele medicale; cadrele didactice, precum şi studenţii, diplomanzii, masteranzii şi doctoranzi.
Proiectul a fost necesar, fiindcă activitatea spitalului este grevată de sistemul învechit de management al informaţiei (date medicale, economice, administrative şi cercetare) şi utilizarea deficitară a resurselor umane sau biologice (colecţia produselor patologice şi evaluarea fenomenelor biologice). Majoritatea informaţiei se găsea doar în forma scrisă. Ca urmare, orice activitate de sinteză a informaţiei necesita un efort masiv al personalului pentru obţinerea şi prelucrarea informaţiei, cu urmări asupra eficienţei instituţiei şi utilizării resurselor umane.

Comentarii

comentarii