Acasă Actualitate La medic, numai prin programare telefonică

La medic, numai prin programare telefonică

501
DISTRIBUIȚI

“În vederea eficientizării activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii şi a creşterii calităţii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform ordinului comun al Minsterului Sănătăţii şi CNAS, medicii au obligaţia de a acorda servicii medicale în baza unei programării”, a precizat Mariana Mocioalcă (foto), PR Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Timiş. Astfel, medicii aflaţi în relaţie contractuală cu CJAS Timiş care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele de asistenţă medicală primară, ambulatoriu de specialitate pentru specialităţi clinice, paraclinice şi medicină dentară, precum şi cei din asistenţa medicală de recuperare-reabilitare au obligaţia să acorde servicii medicale pe baza unei programări telefonici sau prin alte mijloace, după caz, efectuată cu cel puţin 24 de ore lucrătoare înainte de data dorită. De asemenea, cabinetele medicale au obligaţia să afişeze la loc vizibil numărul de telefon la care se pot face programări. În situaţia în care  bolnavul/cabinetul medical nu pot respecta  data şi ora programării au obligaţia de a anunţa bolnavul/cabinetul medical în cauză, dar nu mai târziu de ziua anterioară programării stabilite.

Comentarii

comentarii