Acasă Economic Laboratorul de energii regenerabile – fotovoltaic a fost inaugurat oficial

Laboratorul de energii regenerabile – fotovoltaic a fost inaugurat oficial

DISTRIBUIȚI

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată – INCEMC – TIMIŞOARA cu sediul în Timișoara, str. Dr.Aurel Păunescu Podeanu, nr.144, a încheiat proiectul cu titlul „Laborator energii regenerabile – fotovoltaic”

, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS-CCE), Axa Prioritară 2 „Competitivitate prin Cercetare-Dezvoltare şi Inovare”, Domeniul de intervenţie „Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative”, Operaţiunea „Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)”, Aria tematică „Energie”, în baza contractului de finanţare nr. 249/28.09.2010 încheiat cu Organismul Intermediar – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare, având o valoare totală de 36.922.000,00 lei (asistenţa financiară nerambursabilă 30.000.000,00 lei, din care: 26.529.000,00 lei de la Uniunea Europeană – prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi 3.471.000,00 lei de la bugetul naţional).
Prin proiectul cu titlul „Laborator energii regenerabile – fotovoltaic”, s-a creat în cadrul INCEMC un laborator performant în energii regenerabile, cu accent pe energia solară, în special pe cea fotovoltaică. În cadrul proiectului s-a realizat dotarea cu aparatură specifică de ultimă generaţie, în valoare de peste 20.800.000,00 lei, care va face posibilă conceperea, dezvoltarea, testarea şi studierea celulelor fotovoltaice şi a sistemelor fotovoltaice/ hibride prin participarea la proiecte de cercetare de anvergură, alături de alţi parteneri naţionali şi internaţionali, pe tematici de mare actualitate şi cu posibilitate de aplicare inovativă în industria de profil. Echipamentul de cercetare și caracterizare achiziționat face parte din vârful de gamă pe specificul lui.
Laboratorul este autonom din punct de vedere energetic, atât datorită energiei electrice furnizate de 1200 mp de celule fotovoltaice, de diferite tipuri, amplasate pe hala INCEMC, cât şi datorită sistemului geotermal de climatizare.
În cadrul laboratorului au fost angajați tineri specialiști, doctori sau doctoranzi, majoritatea cu stagii de specializare efectuate în străinătate. Criteriile de selecție au vizat competențele științifice și profesionale în domeniile care fac preocuparea laboratorului. Întreg personalul a fost școlarizat și instruit pentru a putea utiliza eficient echipamentul din dotare.
Firmele interesate (atât româneşti, cât și cele din străinătate sau cu capital străin) vor beneficia de servicii de cercetare la cel mai înalt nivel referitoare la elaborarea şi caracterizarea unor materiale, structuri şi celule fotovoltaice, precum şi la obţinerea pe cale fotovoltaică a energiei electrice (în cadrul unor sisteme fotovoltaice şi/sau hibride). Rezultatele transferabile ale cercetării se referă la materiale, structuri, celule fotovoltaice noi sau îmbunătăţite, obţinute prin tehnologii noi, inovative sau optimizate, precum şi la modalităţi sustenabile de alimentare cu energie electrică a unor clădiri sau a altor aplicaţii mici/medii.
După încheierea proiectului vor putea fi accesate, împreună cu beneficiarii direcţi (ai căror specialişti vor avea acces la infrastructura Laboratorului de energii regenerabile – fotovoltaic), fonduri din cadrul unor programe europene, bilaterale sau naţionale. Rezultatele obţinute vor putea fi transferate către beneficiarii indirecţi.
Laboratorul de energii regenerabile – fotovoltaic reprezintă un element cheie în dezvoltarea unui pol de excelenţă zonal, pol care doreşte să integreze entităţile cu preocupări similare din zona de vest a României şi din ţările vecine.
(laboratoare, centre de cercetare)”, Aria tematică „Energie”, în baza contractului de finanţare nr. 249/28.09.2010 încheiat cu Organismul Intermediar – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare, având o valoare totală de 36.922.000,00 lei (asistenţa financiară nerambursabilă 30.000.000,00 lei, din care: 26.529.000,00 lei de la Uniunea Europeană – prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi 3.471.000,00 lei de la bugetul naţional).

 

Comentarii

comentarii