Acasă Economic LASTING System îşi crează un sistem informatic integrat pentru managementul intern

LASTING System îşi crează un sistem informatic integrat pentru managementul intern

483
DISTRIBUIȚI

LASTING System Timişoara a lansat proiectul „Sistem informatic integrat pentru managementul intern al SC LASTING System SRL". Proiectul este finanţat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 – "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public" a POS CCE. Valoarea totală a proiectului este de 1.660.608,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 815.040,00 lei. Proiectul are o durată de implementare de 12 luni, data de finalizare fiind 15 octombrie 2011. Obiectivul general al proiectului constă în eficientizarea şi automatizarea proceselor şi a fluxurilor informaţionale în cadrul LASTING System SRL prin implementarea unui ERP, în vederea creşterii competitivităţii organizaţiei pe piaţă, aplicării în practica de zi cu zi a principiilor de dezvoltare durabilă şi sprijinirii dezvoltării societăţii informaţionale în România. Obiectivele specifice avute în vedere pentru proiectul Sistem informatic integrat pentru managementul intern al SC LASTING System SRL includ achiziţia şi implementarea unui sistem ERP în cadrul organizaţiei, reorganizarea proceselor interne din cadrul companiei prin introducerea unui sistem informatic cu baze de date comune pentru întreaga organizaţie, gestiunea corectă şi completă a stocurilor, cu posibilitatea urmăririi statutului produselor/grupelor de produse şi a evoluţiei acestora, urmărirea şi dimensionarea fluxurilor de numerar pentru a evita situaţiile de lipsă de numerar, generarea de raporarte specifice la fiecare nivel managerial în funcţie de nivelul de acces individual, utilizând diverse filtre şi criterii de selecţie predefinite, bazate pe informaţii corecte, complete şi accesibile în timp real precum si gestiunea corectă şi completă a proceselor de achiziţie/vânzare si eficientizarea utilizării resurselor în cadrul companiei ca etapă a implementării principiilor de dezvoltare durabilă în activitatea de zi cu zi. Implementarea prezentului proiect va contribui şi la atingerea unor obiective ale celui de-al treilea domeniu major de intervenţie al POS CCE cum sunt: creşterea eficienţei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor interne pe baza unui sistem informatic dar şi introducerea de sisteme TIC moderne ce încurajează inovarea şi/sau oferă sprijin pentru îmbunătăţirea deciziilor managementului.

Comentarii

comentarii