Acasă Administraţie Marile lucrări ale ABA Banat, în 2021. Investiții totale de 12.278.000 de...

Marile lucrări ale ABA Banat, în 2021. Investiții totale de 12.278.000 de lei

DISTRIBUIȚI

Conducerea Administrației Bazinale de Apă Banat (ABAB) Timișoara, formată din Cristian Moisescu Ciocan, director, Titu Boji și Cătălin Nagy, a organizat conferința de final de an, marți 21 decembrie, unde a făcut un bilanț al activităților din 2021.

Astfel, ABAB a avut în programul de investiții din anul 2021, pentru județele Caraș-Severin și Timiș, lucrări cu finanțare din surse proprii ale Administrației Bazinale de Apă Banat și fonduri de la bugetul de stat, după cum urmează:

Refacerea lucrărilor calamitate la acumularea Oravița I, județ Caraș-Severin

Lucrările la acest obiectiv au fost începute în luna noiembrie 2018, valoarea contractului fiind 7.182.000 lei, durata de execuție inițială a lucrărilor fiind de 24 luni, durată prelungită ulterior până la 31.12.2021 din cauza nealocării fondurilor. Până la acestă dată au fost realizate lucrări în valoare de 5.419.000 lei cu fonduri asigurate de la bugetul de stat.

Regularizare pârâu Belareca, județ Caraș-Severin

Lucrările la acest obiectiv au fost începute în luna august 2018, valoarea actualizată a contractului fiind 17.083.000 lei, durata de execuție a lucrărilor fiind până la 31.12.2021. Până la acestă dată au fost realizate lucrări în valoare de 13.653.000 lei cu fonduri asigurate din surse proprii ale Administrației Naționale Apele Române și fonduri de la bugetul de stat.

Amenajare râu Bega și afluenți pe sectorul Curtea – Valea lui Liman, județ Timiș

Am început lucrările în luna iunie 2018, valoarea actualizată a contractului fiind 22.424.000 lei, durata de execuție a lucrărilor fiind până la 31.12.2021. Până acum au fost realizate lucrări în valoare de 10.538.000 lei cu fonduri asigurate din surse proprii ale Administrației Naționale Apele Române și fonduri de la Bugetul de Stat.

Regularizare pârâu Axin în localitatea Var, comuna Obreja, județ Caraș-Severin

În luna octombrie 2018, au fost începute lucrările. Valoarea actualizată a contractului este de  4.753.000 lei. Am realizat lucrări în valoare de 4.420.000 lei, cu fonduri din surse proprii ale Administrației Naționale Apele Române și fonduri de la bugetul de stat.

5.Regularizare pârâu Măcicaș la Prisaca, comuna Constantin Daicoviciu, județ Caraș-Severin

Valoarea lucrării este de 7.480.000 lei, durata de execuție fiind până la 31.12.2021. Lucrările la acest obiectiv au fost începute în luna noiembrie 2018. Pana la acestă dată au fost realizate lucrări în valoare de 5.647.000 lei cu fonduri asigurate din surse proprii ale Administrației Naționale Apele Române și fonduri de la bugetul de stat.

Punerea în siguranță a Nodului hidrotehnic Sânmihaiu Român, județ Timiș

Separat de lucr[rile finațate din fondurile europeene, am început lucrari la insulă și la clădirile administrative în 2020, cu fonduri asigurate de la bugetul de stat si din surse proprii ABA Banat, in valoare de 7.959.000 lei. Valoarea contractului este de 8.008.000 lei, durata de executie fiind fiind de 24 luni. Valoarea lucrarilor realizate in anul 2021 pe fiecare sursa de  finantare: Surse proprii – 1.988.000 lei. Buget de stat – 10.290.000 lei

Totalul valorii lucrarilor desfasurate de ABA Banat in 2021 a fost de 12.278.000 de lei.

Investitii derulate cu fonduri externe

Proiectul “Amenajare complexa rau Barzava si afluenti pe sector Bocsa – Gataia – Denta, jud. Caras Severin si judet Timis”

Acest obiectiv a fost aprobat in vederea obtinerii finantarii prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM 2014-2020) – Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor.

Studiul de fezabilitate pentru acest obiectiv este realizat, indicatorii tehnico-economici fiind aprobati prin HG 182 din 29.03.2019.

Aplicatia de finantare pentru acest proiect este realizata, fiind in curs de verificare lin cadrul Autoritatii de Management.

Dupa finalizarea verificarilor si semnarea contractului de finantare se vor demara procedurile de achizitie a lucrarilor de constructii si montaj.

Proiectul “„Îmbunătățirea biodiversității habitatelor acvatice și ripariene prin creșterea conectivității laterale a corpului de apă și înființarea de zone umede pe sectorul inferior al râului Bega Veche”  judet Timis.

Acest obiectiv a fost aprobat in vederea obtinerii finantarii prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM 2014-2020) Axa Prioritara 4 – Protectia mediului prin masuri de conservare a biodivesitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminarea siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 – Cresterea gradului de protectie si conservare a biodivestitatii si refacerea ecosistemelor degrate”

In anul 2021 a fost semnat Contractul de asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte, primele livrabile, respectiv Studiul de Fezabiliate si documentatia pentru certificat de urbanism avand termen de predare luna decembrie 2021.

Investitia “Punerea in siguranta a Nodului Hidrotehnic Sinmihaiu Roman, jud. Timis” etapa I, finantat prin Programul INTEREG IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia s-a finalizat si s-a receptionat in luna decembrie 2021.

Valoarea finantata pentru acest proiect conform bugetului aprobat este de 6.929.795,25 euro si a asigurat realizarea lucrarilor de reabilitare a barajului stavilar si a ecluzei  si achizitionarea echipamentelor.

Din valoarea aprobată, participarea INTERREG IPA a fost de 85% respectiv 5.890.325,96 euro, participarea Statului Român este de 13%, respectiv 900.873,38 euro iar participarea ANAR – ABA Banat este de 2% respectiv 138.595,91euro.

Lucrări în faza de proiectare și obținere avize / acorduri / autorizații

În anul 2021 am continuat derularea investițiilor aflate în stadiul de elaborare proiecte și aprobarea finanțării, respectiv:

Consolidare și reprofilare râu Timiș pe sectorul Lugoj – frontieră Serbia, județul Timiș unde a fost achiziționat Proiectul Tehnic pentru lucrări rest de executat.

Aparare impotriva inundatiilor a municipiului Caransebes zona Aeroport si zona Caransebesul Nou, judetul Caras- Severin. A fost intocmit proiectul tehnic de executie, s-au obtinut toate avizele si acordurile necesare pentru obtinerea Autorizatiei de construire si este in curs obtinerea terenurilor (HG de expropriere).

Sistem de evacuare ape din incinta indiguita la Remetea Poganici, unde a fost achizitionat proiectul tehnic de executie, a fost obtinut terenul, a fost emisa Autorizatia de construire. In anul 2022 se vor achizitiona lucrările de Construcție și Montaj si va demara executia lucrării.

Amenajare parau Criva, parau Teregova si rau Timis la Teregova, jud. Caras-Severin, unde s-a intocmit Studiul SEICA pentru continuarea aprobarii investitiei.

Punerea in siguranta a Nodului Hidrotehnic Topolovat, judet Timis. S-au obtinut toate avizele si acordurile pentru avizarea investitiei si obtinerea finantarii.

Reabilitare culee mal drept si a podului pietonal de la Nodul Hidrotehnic Sanmartinul Maghiar, comuna Uivar, jud. Timis, unde s-a obtinut finantarea pentru executia lucrarii.

Sistem de retinere plutitori pe raul Cerna, sectorul Coramnic-Orsova, judetul Mehedinti – a fost achizitionat Proiectul tehnic pentru executia lucrarii.

Studii de fezabilitate

Au fost achizitionate Studii de Fezabilitate pentru lucrari noi de investitii, respectiv:

– “ Regularizare rau Sebes pe sector Acumulare Zervesti-confluenta rau Timis, jud. Caras-Severin” ;

– “Amenajare rau Cerna pe sector Baile Herculane-confluenta rau Belareca, jud. Caras-Severin”

 

 

 

 

Comentarii

comentarii