Acasă Administraţie Măsuri noi, în starea de alertă, la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor...

Măsuri noi, în starea de alertă, la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timișoara

1370
DISTRIBUIȚI
directia evidenta personelor ziuadevest

Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara a instituit, începând de luni, odată cu intrarea în starea de alertă, noi măsuri în programul cu publicul.

„Având în vedere instituirea stării de alertă și pentru a asigura respectarea măsurilor de prevenire a infectării cu virusul Covid-19, programul de lucru cu publicul se va desfășura după cum urmează:

1. preluarea documentelor pentru înregistrarea nou-nãscutilor, emise de maternitățile de pe raza municipiului Timișoara se va face numai pe bază de programare online;

2. preluarea declarațiilor de căsătorie se va face numai pe bază de programare online;

3. preluarea documentelor pentru înregistrarea deceselor se va face numai pe bază de programare la numărul de telefon 0757079410;

4. preluarea cererilor de divorț pe cale administrativã se va face numai pe bază de programare online;

5. cererile pentru obținerea certificatelor de stare civilã – duplicate, extraselor multilingve de stare civilă, a adeverințelor de celibat se vor depune numai pe bază de programare online;

6. cererile pentru transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autoritățile străine, înscrierea mențiunilor din strãinătate (divorț, schimbare nume, încetarea cãsãtoriei, etc. – evenimente care au avut loc în strãinãtate), schimbarea numelui pe cale administrativă, înregistrarea tardivă a nașterii se pot depune numai pe bazã de programare la numãrul de telefon 0747777666;

7. cererile pentru rectificarea actelor de stare civilã, modificarea Codului Numeric Personal înscris eronat în actele de stare civilă însoțite de actele doveditoare, în copie, pot fi depuse numai online pe adresa de e-mail: evpers@primariatm.ro;

8. cererile pentru completarea formularului E401, atestarea domiciliului din RNEP necesar la autoritățile din străinătate, furnizarea din RNEP a datelor cu caracter personal, respectiv pentru eliberarea adeverințelor privind istoricul de domicilii se pot depune numai pe bază deprogramare la numărul de telefon 0751999888;

9. preluarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate / stabilirea reședinței se va face numai pe bază de programare online, cu excepția cererilor privind:

– eliberarea actelor de identitate / stabilirea reședinței pentru persoanele netransportabile aflate în unități sanitare sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituții de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative;

– eliberarea actelor de identitate pentru persoanele care se încadreazã în categoria cazurilor sociale (lipsă locuință, lipsă dovada adresei de domiciliu), situații pentru care se va face programare la numărul de telefon 0743065244”, transmite directorul executiv Bogdan Sperneac.

În plus, la ghișee vor putea merge doar persoanele care sunt necesare pentru depunerea cererii de eliberare a actelor de identitate, adică titularul actului de identitate și găzduitorul, iar în cazul în care titularul actului de identitate este minor acesta va fi însoțit de un reprezentant legal și, după caz, de către găzduitor.

De asemenea, cetățenii sunt rugați să achite taxele aferente online pe site-ul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, la adresa https://plata.dfmt.ro/plata/aspx/formular.aspx. Pentru plățile efectuate în ziua precedentă depunerii cererii, nu este necesar să se prezinte dovada achitării taxei cu extras de cont.

Comentarii

comentarii