Acasă Actualitate Microhidrocentrale pe Bârzava

Microhidrocentrale pe Bârzava

DISTRIBUIȚI

E posibil ca în curând să puteţi vedea microhidrocentrale în judeţul Timiş, pe cursul rîului Bârzava. Râul care cu ceva ani în urmă a produs inundaţii, acum poate să-şi folosească forţa pentru a produce energie. Şi nu orice fel de energie, ci una verde, ecologică.  În prezent se află în derulare Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară 4 „Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sectorului energetic” D.M.I. 2 „Valorificarea Resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, Operaţiunea: Realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor hidroenergetice. Prin valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi se sprijină investiţiile  în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie: biomasă, resurse hidroenergetice (în capacităţi de mică putere < 10 MW), solare, eoliene, biocombustibili,  resurse geotermale şi alte resurse regenerabile de energie.
În zona Denta există posibilitatea ca pe cursul rîului Bârzava să se construiască hidrocentrale pentru producerea energiei.
După deplasări ale specialiştilor în zona Denta s-a ajuns la concluzia că pe Bârzava pot apărea hidrocentrale.
Consilierii judeţeni vor avea pe masă la următoarea şedinţă de plen acest proiect de hotărâre. 
“În aceste condiţii se consideră oportună promovarea unui proiect pentru realizarea a două microhidrocentrale care să valorifice potenţialul hidroenergetic al râului Bârzava si utilizarea energiei electrice produsă, pentru alimentarea electrică a iluminatului public şi a instituţiilor publice din comuna Denta”, se scrie în referatul de necesitate al proiectului.
Proiectul „Realizare de microhidrocentrale pe cursul  râului Bârzava” va fi  iniţiat şi promovat de către CL Denta în calitate de solicitant. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu CJ Timiş. Scopul acestui proiect va fi reducerea costurilor de funcţionare legate de consumul public de energie.
Aceasta se va putea face în baza unui acord de parteneriat care se va defini în cadrul studiului de fezabilitate propus, astfel încât, formula de parteneriat agreată să fie eligibilă din perspectiva cerinţelor programului de finanţare.
Se vor desfăşura mai multe etape în cadrul acestui proiect: pregătirea documentaţiei de achiziţie publică a serviciilor de proiectare şi consultantă de specialitate, elaborarea documentatiei necesare pentru accesarea şi contractarea finanţării nerambursabile (studii topo, geo, SF, PT, DE+DL) inclusiv consultanţă de specialitate necesară, depunerea documentaţiei pentru solicitarea finanţării nerambursabile conform cu cerinţele, procedurile şi etapele programului de finanţare, contractarea finanţării nerambursabile şi multe altele.

Comentarii

comentarii