Acasă Economic Microîntreprinderile au noi beneficii pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin POR 2007...

Microîntreprinderile au noi beneficii pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin POR 2007 – 2013

398
DISTRIBUIȚI

Conform Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 – 2013), a emis Corrigendum-ul numărul 3 privind modificarea / completarea Ghidului Solicitantului pentru axa prioritara 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local”, domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”al POR 2007 – 2013. Acest corrigendum a fost emis ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului Nr. 1726 din 15 iunie 2010 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie 4.3 din cadrul axei prioritare 4. Astfel, a fost eliminată contribuţia minimă a solicitantului de 30% din valoarea eligibilă a proiectului.În acest context, valoarea finanţării nerambursabile solicitate poate reprezenta până la 100% din valoarea eligibilă a proiectului, în limita de minimis (în limita a 200.000 euro pe parcursul a 3 ani fiscali consecutivi). O altă modificare vizează criteriul de eligibilitate referitor la profitul din exploatare obţinut în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanţare, după cum urmează: „Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral şi a obţinut profit sau profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanţare”. Prezentul Corrigendum aduce modificări/completări referitoare la conţinutul Ghidului Solicitantului aferent acestui domeniu de intervenţie. Astfel, noul înţeles al termenului „mediu urban” este următorul: „Mediu urban – ansamblul oraşelor şi municipiilor definite ca unităţi administrativ-teritoriale care includ atât localităţile componente cât şi satele aparţinătoare acestora.” De asemenea, secţiunea III, punctul 3, a ghidului a suferit modificări prezentând următoarele specificaţii:„Cele mai recente situaţii financiare anuale, depuse la oficiul registrului comerţului sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, după caz: bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi notele explicative la situaţiile financiare anuale. Dovada depunerii situaţiilor financiare se va face prin Confirmarea depunerii şi înregistrării situaţiilor financiare la oficiul registrului comerţului, sau viza unităţii teritoriale a Ministerului Finanţelor Publice, după caz.” Odată cu emiterea prezentului Corrigendum a fost revizuit şi Ghidul Solicitantului, aferent acestui domeniu de intervenţie.

Comentarii

comentarii