Acasă Actualitate Nokian Tyres a început lucrările la fabrica de la Oradea. Investiție de...

Nokian Tyres a început lucrările la fabrica de la Oradea. Investiție de 650 milioane euro

DISTRIBUIȚI

Grupul finlandez Nokian Tyres a început lucrările la fabrica de la Oradea, o investiție estimată la 650 de milioane de euro, pentru a construi o nouă fabrică de anvelope pentru autoturisme. La jumătatea lunii ianuarie, Profit.ro a anunțat că Nokian Tyres a solicitat Guvernului acordarea unui ajutor de stat regional ad-hoc pentru construirea unei noi fabrici de producție de anvelope în Oradea, investiție anunțată și estimată inițial la 650 milioane euro. Guvernul va solicita Comisiei Europene acordarea ajutorului, care va fi acordat sub forma unui grant în valoare de aproximativ 99,55 milioane euro. Suma maximă a acestui ajutor, conform regulilor europene, este de 100 milioane euro, conform datelor analizate de Profit.ro.

Ajutoarele ad hoc sunt acordate în afara schemelor de ajutor de stat existente, iar statele membre UE care le acordă trebuie să demonstreze că proiectul contribuie la o strategie de dezvoltare regională coerentă şi că, având în vedere natura şi dimensiunea sale, proiectul nu va provoca denaturări inadmisibile ale concurenţei. Schema de ajutor sau ajutorul ad hoc se referă la investiţia iniţială, dar și la ajutoare de operare.

Conform datelor, pentru a contracara efectele acestei ieșiri din Rusia, Nokian Tyres intenționează să înființeze în Oradea, județul Bihor, o unitate de producție nouă pentru producerea de anvelope pentru autoturisme, în variante de iarnă, vară și all-season. Noua unitate de producție va avea o capacitate planificată de 6 milioane de unități pe an și va încorpora tehnologie de ultimă generație ce va permite un nivel ridicat de automatizare și precizie, pentru reducerea la minimum a defectelor și a deșeurilor. Valoarea totală nominală a investiției se ridică la 626,42 milioane euro, din care costuri eligibile de 611,42 milioane euro. Investiția în România, în valoare estimată de 626,42 milioane euro, presupune construirea unei facilități de producție și dotarea acesteia cu echipamente pentru producția de anvelope.

Valoarea cheltuielilor eligibile este estimată la 611,42 milioane euro. Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de cheltuielile aferente clădirilor și utilităților, echipamentelor, dotărilor și infrastructurii IT. Investiția va genera crearea a 542 de noi locuri de muncă. Ca urmare a acestei investiții, rata șomajului în județul Bihor va scădea, iar contribuțiile pe salarii colectate de către statul român de la Nokian Tyres Europe Operations SRL vor depăși 5,8 milioane euro anual încă din anul 2026. În total, în perioada de analiză 2023-2032, totalitatea contribuțiilor pe salarii se va ridica la 52,63 milioane euro. Adițional, impozitul pe profitul companiei este estimat a atinge aproximativ 2,5 milioane euro pe an. În total, în perioada de analiză 2023-2032, totalitatea impozitului pe profit estimat se va ridica la 16,37 milioane euro

Ca urmare a investiției realizate, în perioada 2023-2032, contribuțiile la bugetul general consolidat generate de investiția realizată de Nokian Tyres PLC vor fi în valoare de 69 milioane euro. Impactul asupra economiei locale pe perioada 2023-2032 este cuantificat la 147 milioane euro, din calcul excluzând costurile companiilor de construcții care vor contribui la edificarea fabricii sau potențiali furnizori de echipamente. Peste 9% din costurile operaționale angrenate de investiție în perioada 2023-2032 vor fi angajate cu companii locale, furnizori de utilități și o parte din materia primă, precum și alte costuri, generând un impact pozitiv suplimentar prin creșterea cifrei de afaceri a companiilor locale cu aproximativ 20 milioane euro anual. Investiția care va fi derulată în România va implica o componentă de cercetare-dezvoltare, reunind specialiști locali în domeniu, care va dezvolta sau îmbunătăți familiile de produse ce vor fi dezvoltate în această nouă fabrică. Salariul mediu brut în fabrică va fi de 2.070 euro lunar, mai mare decât salariul mediu brut la nivel național raportat în august 2022, de 1.229 euro lunar. 

Nokian Tyres a ales Oradea pentru apropierea de autostrăzi/șosele cu 4 benzi, cu conexiune feroviară la fața locului, conexiuni disponibile la utilități în capacități adecvate și suficientă suprafață parcelară disponibilă pentru achiziționare/utilizare, cu posibilitatea de extindere ulterioară. 

Pentru realizarea investiției, compania a solicitat Guvernului României un ajutor de stat regional ad-hoc pentru a asigura finanțarea costurilor eligibile legate de înființarea fabricii din județul Bihor și pentru a aborda deficitul de finanțare aferent acestei investiții greenfield. Î

n baza schemelor de ajutor de stat exceptate de la obligația de notificare valoarea maximă a ajutorului de stat regional care se poate acorda este cea corespunzătoare unui proiect de investiții ale cărui costuri eligibile nu depășesc valoarea de 100 de milioane euro. În cazul județului Bihor, însă, valoarea maximă a ajutorului de stat regional care se poate acorda în baza unei scheme exceptate este de 30 de milioane euro. Însă, ca urmare a notificării de către autoritățile române a Hărții ajutoarelor regionale aplicabile de la 1 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2027, Comisia Europeană a aprobat Harta ajutoarelor regionale pentru România, iar județul Bihor este inclus în categoria NUTS 2 (regiuni de bază pentru aplicarea politicilor regionale) și este clasificat ca zonă asistată tip „a” (RO11 Zona Nord – Vest a României).

Regiunile NUTS 2 (cum este județul Bihor) care au un PIB pe cap de locuitor sub sau egal cu 75% din media UE-27 sunt considerate zone în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forţei de muncă extrem de scăzut (în conformitate cu art. 107 (3) litera (a) din TFUE). Mai exact, PIB- ul pe cap de locuitor pentru regiunea Nord-Vest a României este mult sub pragul de 75%, respectiv 58,33% pe Harta Regională 4, astfel încât aceasta se poate considera o zonă cu un grad redus de dezvoltare în care se poate prezuma eșecul pieței. Prin urmare, orice ajutor acordat în limitele stabilite prin Orientări se presupune că este necesar pentru atingerea obiectivului de dezvoltare regională și de coeziune teritorială.

Considerentelor privind nivelul insuficient de dezvoltare al județului Bihor li se adaugă și cele privind contextul geopolitic și geo-strategic actual, cu implicații profunde la nivelul economiei și industriei în România și în regiunea vizată pentru investiție.

 Prin urmare, ajutorul de stat regional ad-hoc va fi acordat sub formă de grant în valoare de aproximativ 99,55 milioane euro pentru a asigura finanțarea costurilor eligibile legate de înființarea fabricii din județul Bihor. Ajutorul de stat va fi acordat numai după emiterea deciziei de autorizare a acestuia de către Comisia Europeană. Perioada de plată a ajutorului de stat va fi 2023 – 2028.

Grupul finlandez Nokian Tyres a decis în noiembrie că va investi 650 de milioane de euro pentru a construi în România, la Oradea, o nouă fabrică de anvelope pentru autoturisme. Viitoarea fabrică va avea capacitatea de a produce anual 6 milioane de anvelope. Vor fi produse în special anvelope pentru autoturisme și UV-uri vândute în principal pe piața din Europa Centrală. Primele anvelope sunt programate să fie fabricate în a doua jumătate a anului 2024, iar producția în regim comercial este așteptată să înceapă la începutul anului 2025. Investiția va genera aproximativ 500 de locuri de muncă. Grupul finlandez, care are deja fabrici în Finlanda și SUA, a precizat că aceasta va fi prima uzină de anvelope cu emisii zero de CO2. “Putem utiliza energia verde produsă în apropierea uzinei”, a precizat directorul de operațiuni de la Nokian Tyres, Adrian Kaczmarczyk.

“După o analiză atentă a peste 40 de locații și mai mulți factori, precum forța de muncă calificată disponibilă, avantajele logistice și mediul de afaceri stabil, a devenit clar că Oradea este cea mai bună alegere pentru noua noastră uzină. Suntem deciși să construim o uzină cu emisii zero de CO2, prima din industria noastră. Locația din România susține acest obiectiv deoarece putem utiliza energia verde produsă în apropiere”, a adăugat acesta.

Sursa: profit.ro

 

Comentarii

comentarii