Acasă Actualitate Nu suntem capabili să atragem fondurile privind protecţia socială

Nu suntem capabili să atragem fondurile privind protecţia socială

DISTRIBUIȚI

Deşi Uniunea Europeană ne oferă bani mulţi
Laila OnuInstitutul pentru Politici Publice şi Fundaţia “Pentru Voi” Timişoara au lansat, luni, 4 mai, studiul “Pledoarie pentru transparenţă şi responsabilizare în finanţarea serviciilor destinate persoanelor cu dizabilităţi mentale din România”. Cercetarea a fost realizată cu sprijinul Open Society Institute Budapesta, Iniţiativa pentru Sănătate Mintală şi aduce în atenţia factorilor instituţionali o serie de probleme constatate în procesul de absorbţie a fondurilor externe (europene) pentru persoanele cu dizabilităţi în România.

Bani returnaţi

Conform studiului, principale nevoi ale sectorului ţin de capacitatea instituţională slabă a furnizorilor publici de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi.
Unele dintre fondurile destinate unor programe speciale de finanţare – cum este cazul Programelor de Interes Naţional – au fost returnate integral la bugetul de stat datorită incapacităţii beneficiarilor de a atrage aceste sume prin proiecte destinate persoanelor cu dizabilităţi.
Unele surse de finanţare nu sunt adecvate în totalitate obiectivelor de creştere a calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi.
În această categorie se încadrează o serie de priorităţi din Programele Operaţionale.
Un alt exemplu este Programul de Incluziune Socială finanţat din împrumutul contractat de Guvernul României de la Banca Mondială în 2005, aflat în derulare şi astăzi, program care a suferit numeroase modificări în termenii şi condiţiile de eligibilitate.
În acelaşi timp, beneficiarii eligibili – Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului continuă să reclame numeroase neclarităţi în ce priveşte gestionarea acestui program. Autorităţile cu responsabilităţi în domeniu – Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap nu au urmărit în ultimii ani o politică mai coerentă de alocare financiară pentru domeniul asistenţei sociale.
În timp ce unele judeţe din ţară nu au accesat deloc bani pentru sectorul asistenţei sociale până la finele anului 2008.
În altele există riscul ca anumite proiecte să fi beneficiat de finanţări duble, în absenţa unui control şi mai ales a unei coordonări multi-anuale din partea autorităţilor responsabile. Informaţiile despre volumul finanţărilor şi beneficiarii acestora sunt uneori imposibil de aflat.

Ziua europeană de luptă împotriva discriminării persoanelor cu dizabilităţi

În 5 mai se sărbătoreşte Ziua europeană de luptă împotriva discriminării persoanelor cu dizabilităţi. Persoanele cu dizabilităţi intelectuale sunt singurii cetăţeni ai României închişi în instituţii şi izolaţi de comunitate, fără a fi condamnati prin sentinţă judecătorească. 
“Fundaţia „Pentru Voi” militează de 12 ani pentru a reda persoanelor cu dizabilităţi intelectuale controlul asupra propriilor lor vieţi, pentru a le reda demnitatea”, a declarat Laila Onu (foto), director executiv al Fundaţiei „Pentru Voi”.
Cu aceste argumente, partenerii implicaţi în proiect urmăresc, prin această cercetare, precum şi prin alte demersuri similare, să pună pe agenda publică nevoia de responsabilitate şi de transparenţă în tot ceea ce înseamnă angajarea unor finanţări pentru reformă în domeniul social.
Tema este cu atât mai importantă, cu cât în prezent România este sau va deveni parte a mai multor angajamente financiare externe, ale căror condiţii trebuie cunoscute de întreaga societate, pentru ca aceste fonduri să fie direcţionate în mod responsabil şi transparent către nevoi obiective.

Comentarii

comentarii