Acasă Actualitate Poluează Continental Automotive? Garda de Mediu: „Deşi mirosul este asimilat de cetăţeni...

Poluează Continental Automotive? Garda de Mediu: „Deşi mirosul este asimilat de cetăţeni cu fenomenul de poluare, în cele mai multe cazuri acesta nu este, de fapt, o stare de poluare”

DISTRIBUIȚI

continental-timisoara10Miercuri, 4 mai, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș a trimis o informare presei referitoare la cazul Continental Automotive. Pe scurt, comisarii de mediu spun că deși, poate, fabrica produse un miros puternic, acest lucru nu înseamnă și „poluare”. Și chiar și despre acest miros, specialiștii de mediu spun că fabrica nu creează un disconfort atât de mare comparativ cu alte instalații industriale comparabile. Ultima amendă primită pentru poluare de Continental pentru poluare datează din 2018. În 2021 a mai fost un control, însă atunci a fost dat un simplu avertisment din cauza unui echipament.

„Deşi, de cele mai multe ori, mirosul este asimilat de cetăţeni cu fenomenul de poluare, în cele mai multe cazuri acesta nu este, de fapt, o stare de poluare, fiind un disconfort olfactiv, asociat cu starea de sănătate a populației, astfel că impactul asupra sănătății cetățenilor nu poate fi evaluat decât de autoritățile de sănătate publică. Asocierea disconfortului olfactiv cu poluarea este greu de dovedit, în condiţiile în care limitele de emisie şi imisie la indicatorii stabiliţi a fi monitorizaţi prin autorizaţia de mediu nu sunt depăşite, iar în legislaţia naţională în vigoare nu sunt stabilite limite sau condiţii concrete de determinare şi gestionare a mirosului emanat în procesele de producţie. De asemenea, mirosul generat în aceleași condiții de desfășurare a activității poate fi resimțit diferit de cetățeni, în condiții meteorologice diferite ( de exemplu: mirosul în perioada de calm atmosferic va avea o altă intensitate față de perioade cu vânt de intensități și direcție diferită)”, precizează, la modul general reprezentanții GNM CJ Timiș.

La modul particular, aceștia adaugă:

„Menționăm că, prin Autorizaţia de Mediu revizuita in anul 2021, societății CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL i-a fost impusă monitorizarea emisiilor în aer la sistemele de exhaustare, la parametrii pulberi și COV exprimați ca benzen, cu frecvență semestrială la pulberi și COV la aria Master Batch Coș: C(8.1-8.3), C(9.1-9.5), anual la pulberi la aria mixare Coș: C10.2, C11.2, C12.2, semestrial la COV la aria preparare Cos: C16, C17.1, C17.2, C(18.1-18.4), C19, C(45-50), C63. Monitorizările au fost efectuate de Laboratorul BALINT ANALITIKA Kft.-Ungaria cu frecvența impusă în autorizația de mediu și conform rapoartelor de încercare prezentate de societate, nu s-au înregistrat depășiri la niciunul din parametrii monitorizați.

De asemenea, prin autorizația de mediu i-a fost impusă operatorului economic masurarea semestrială a a emisiilor de miros prin olfactometrie dinamica, la cosurile cu ventilatie cu evacuare, si suplimentar in conformitate cu standardul SR 13725:2003 a fost determinata calitatea mirosului(efectul hedonic) evacuat. Conform rapoartelor privind măsurătorile olfactometrice efectuate în  sem I și sem II 2021 de catre laboratorul INTERGEO Austria, precum și conform Raportului de dispersie prin modelarea matematică din anul 2020, efectuat de laboratorul Olfasense din Austria, acreditat de Autoritatea Națională de Acreditare din Germania, s-a constatat că există o scădere a nivelului de percepție a mirosului, față de anii anteriori când nu au existat instalațiile de neutralizare a mirosului, respectiv de neutralizare a COV-urilor. De asemenea, se observă o percepție a mirosului de cauciuc în zonele în care nu există instalații de tratare a  mirosului. Conform măsurătorilor realizate în anul 2021: «,potențialul de disconfort al aerului evacuat trebuie considerat drept minim și de cele mai multe ori are valoarea aprox 6  (ușor neplacut). Potențialul de disconfort nu este mai mare decat al altor instalații industriale comparabile».

Distanța până la care se simte mirosul se poate extinde până la 1500 m, în funcție de condițiile meteo, fără a depași valoarea de 10%  în zonele rezidențiale, conform Raportului de dispersie. Operatorul economic a realizat evaluarea starii de sanatate pentru anul 2020, evaluare realizată de Centrul de Mediu și Sănătate din Cluj Napoca, prin care concluzia este: «funcționarea obiectivului industrial nu eliberează substanțe periculoase în concentrații care pot determina riscuri semnificative asupra stării de sănătate a populației în imediata sa vecinătate». Vă asigurăm că prin inspecțiile planificate și neplanificate efectuate de comisarii GNM CJ Timiș, precum și prin colaborarea cu celelalte autorități cu atribuții de inspecție și control din municipiu, funcționarea societăților cu activități industriale generatoare de miros, va fi urmărită permanent.

De la înființare și până acum, Continental Automotive a fost sancționată de nouă ori de Garda Mediu, ultima dată pe 8 septembrie 2019. Atunci a primit numai un avertisment pentru că folosea un echipament care nu era trecut în autorizația de mediu. Înainte de aceasta, în 2018, fabrica a primit o amendă de 15.000 de lei pentru poluare, întru-un control realizate împreună cu DSP Timiș.

Iată detalii despre controalele pe care le-a făcut GNM CJ Timiș la Continental Automotive:

„Operatorului i s-a impus  de către GNM CG și CJ Timiș măsura de a identifica cea  mai adecvată  soluţie  tehnică de diminuare a mirosului specific producţiei de anvelope. În perioada 2011 -2015 au fost implementate măsurile tehnice de reducere a mirosului  (2011 – sistemul  de ventilație accelerată forţată, 2015 – captarea şi tratarea emisiilor din vulcanizare prin intermediul tehnologiei de oxidare Non-termică –cu plasmă rece (oxigen activ) la aria de vulcanizare și captarea şi tratarea emisiilor de compuşi organici volatili de la procesul de producere a compound-ului-master batch şi a amestecului final cauciuc, prin intermediul unei instalaţii de oxidare termică la aria de producere a amestecului de cauciuc).

Realizarea celor două proiecte de investiţii trebuia să reducă impactul mirosului de cauciuc generat de activitatea desfăşurată cu până la 90%, (sunt concluziile unui laborator atestat în Comunitatea Europeană), dar sesizările au continuat să se înregistreze la sediul GNM CJ Timiș.

Societatea a finalizat în anul 2021 investiția la un nou echipament  RTO – Regenerative Thermal Oxidation (Oxidare Termică Regenerativă), care distruge compușii organici volatili (moleculele responsabile cu majoritatea mirosurilor) apăruti în cadrul procesului de producție, prin oxidarea lor la temperatură înaltă. Proiectul a fost realizat   atat în scopul reducerii eficiente a emisiilor de compusi organici volatili, cât și pentru reducerea disconfortului olfactiv asociat acestor emisii. Echipamentul  instalat trateaza  emisiile care provin de la liniile existente in aria Mixing ( 5 linii de mixare Master Batch, 3 linii de mixare  Final Mixing si echipamentele Strainer I si II), fiind pregatit sa preia si alte, viitoare, surse de emisii, provenite de la viitoare echipamente, care vor face obiectul altor proiecte viitoare. Sistemul are  cinci camera de ardere, si va avea capacitatea de a trata în jur de 120.000 metri cubi/ oră (aer tratat).

Operatorul economic a realizat evaluarea starii de sanatate pentru anul 2020, evaluare realizata de Centrul de Mediu  si Sanatate din Cluj Napoca, prin care concluzia este :,, functionarea obiectului industrial nu elibereaza substante periculoase in concentratii care pot determina riscuri semnificative asupra starii de sanatate a populatiei in imediata sa vecinatate.,,

La ultimul control din anul 2021,  s-a constatat faptul că este în curs de executare un alt proiect constând în montarea pe platformă metalică a unui singur echipament de tratare a aerului evacuat de cosurile de la mașinile TXT și STC Calandrering – Corp Cl (Hala 1)” având Decizia etapei de încadrare Nr. 91/23.05.2019 Revizuită la data de 23.07.2021.

Proiectul prevede tratarea aerului provenit de la mașina de cord textil și masina cord metalic. Acest lucru se realizează printr-un colector de ventilație cu un singur ventilator de evacuare aer  de la mașina de cord textil și mașina de cord metalic (un singur coș) în locul celor 3+3 cosuri existente.

Aerul evacuat de la fiecare mașina este captat prin 6 hote, acesta se unifică într-o tubulatura, apoi trece printr-un singur filtru spre generatorul de ,,COLD PLASMA”, iar dupa tratare aerul ajunge la ventilatorul de exhaustare care evacuează printr-o tubulatura pe acoperis aerul tratat. Echipamentul Cold Plasma va functiona prin tehnologia de oxidare non-termica cu plasma rece.

Controale sancțiuni aplicate de GNM CJ TIMIȘ și CG.

– 25.01.2007 – 60.000 lei – Art. 96 (2) pct.1 din OUG nr. 195/2005 – pentru funcţionare fără autorizaţie de mediu.

– 24.10.2008  – 10.000 lei – Art. 47(2) lit.b) din OUG nr.243/2000 – nerespectarea obligaţei de a se supune tuturor procedurilor şi cerinţelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului înconjurător şi mediului (depăşiri ale limitelor admise conform Ord. MAPPM nr. 462/1993).

– 05.10.2012 – 100.000 lei-  Art . 96(3) pct.9 din OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.- pentru nerealizarea integrală şi la termen a măsurilor dispuse anterior.

– 21.10.2013 – 15.000 lei – Art.  79 (2) lit.b) din Legea nr.104/2011- pentru neasigurarea funcţionării sistemului de exhaustare forţată la efectuarea probelor tehnologice la sistemele noi de vulcanizare (Societatea a efectuat probe tehnologice la două noi linii de prese de vulcanizare în hala 4  fără să fie conectat sistemul de exhaustare forţată).

– 21.03.2013 – 40.000 lei – Art. 61 (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor pentru neconformităţi în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor.

– 28.01.2014 – 70.000 lei –  Art. 96(3) pct.1 din OUG nr. 195/2005 – pentru funcţionarea fără respectarea prevederilor autorizaţiei de mediu nr. 11349/29.04.2013, respectiv pentru faptul că au fost puse în funcţiune linii tehnologice noi pentru care anterior a obţinut acord de mediu, dar care nu sunt prevăzute în autorizaţia de mediu deţinută , fiind doar în procedura de revizuire a acesteia.

– 06.03.2014 – 30.000 lei și sancţiune complementară a sistării activităţilor neautorizate – Art. 96 (2) pct.1 din OUG nr. 195/2005 – pt funcţionare fără autorizaţie de mediu pentru instalaţiile noi puse în funcţiune.

– 28.09.2018 – 15.000 lei conform art.79, alin 2, lit.b) din  Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, pentru faptul că nu a luat toate măsurile de prevenire/eliminare a dispersiei în atmosferă a mirosurilor astfel încât să reducă impactul asupra aerului înconjurător și a mediului ca întreg. Controlul a fost efectuat în comun cu DSP Timiș. S-au dispus măsuri.

– 08.09.2021 – conform  art 94 (1)  b) din OUG 195 /2005 privind protectia mediului cu modificarile și completările ulterioare s-a aplicat  sancțiune contravențională Avertisment pentru faptul că a pus în funcțiune utilaje (echipamentul RTO Regenerative Thermal Oxidation (Oxidare Termică Regenerativă)  care nu sunt cuprinse în autorizatia de mediu,  fiind în procedura de revizuire a autorizației de mediu de 2 ani, din data de 14.02.2019. A fost prezentata autorizația de mediu revizuită în data de 02.11.2021.

Identificarea, impunerea  şi implementarea unor soluţii care să fie viabile pentru diminuarea/eliminarea mirosului  generat de această activitate şi în general de procesele productive industriale, se dovedeşte a fi un proces extrem de dificil având în vedere faptul că limitele de emisie şi imisie la indicatorii stabiliţi a fi monitorizaţi prin autorizaţia de mediu nu sunt depăşite”.

Comentarii

comentarii