Acasă Economic Precizări privind obţinerea şi utilizarea certificatului digital calificat

Precizări privind obţinerea şi utilizarea certificatului digital calificat

481
DISTRIBUIȚI

E bine cunoscut faptul că, începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2011, angajatorii vor depune o declaraţie unică pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale, precum şi pentru evidenţa nominală a persoanelor asigurate. Depunerea declaraţiei unice – formular 112 se va face prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul portalului e-Romania, plătitorul trebuind să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronică. ”Având în vedere, pe de o parte, că până la data de 1 iulie 2011, doar contribuabilii care nu deţin certificat digital calificat mai pot depune declaraţia în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii, însoţit de declaraţia pe suport electronic, iar pe de altă parte, că în judeţul Timiş, până la mijlocul lunii ianuarie 2011, au fost depuse 2.041 de cereri pentru obţinerea certificatului digital, dorim să punem la dispoziţia contribuabililor informaţiile necesare pentru obţinerea din timp, a certificatului digital calificat,” spune Mircea Călin, director executiv al Direcție Generale a Finanțelor Publice Timiș.
Solicitarea de utilizare a unui certificat digital poate fi depusă la oricare unitate fiscală teritorială din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), cererea de utilizare a certificatului digital calificat (formular 150 ) fiind însoţită de următoarele acte: documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi în copie, documentul care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, în copie şi în original, precum şi documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil – în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului. Lista furnizorilor de certificate digitale calificate acreditaţi în prezent se găseşte pe site-ul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (www.mcsi.ro), „Registrul furnizorilor de servicii de certificare”, aceştia fiind, în ordine alfabetică: S.C. CERTSIGN S.R.L., S.C. DIGISIGN S.A., S.C. TRANS SPED S.R.L. Pentru garantarea securităţii operaţiunilor electronice, titularii certificatelor calificate se vor înregistra conform Instrucţiunilor de utilizare a serviciului depunere declaraţii on-line, publicate pe site-ul A.N.A.F., la adresa: www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice / înregistrare certificate digitale. Etapele, pe scurt, sunt urmatoarele: obţineţi un certificat de semnătură electronică de la o firmă autorizată; instalaţi programul Adobe Reader 8.2; descărcaţi documentul de confirmare de pe portalul ANAF, completaţi-l – dumneavoastră şi furnizorul certificatului – şi transmiteţi-l la ANAF (prin opţiunea Înregistrare certificate calificate, din modulul Declaraţii electronice); listaţi, semnaţi şi ştampilaţi cererea de utilizare a serviciului de depunere electronică (formularul 150); prezentaţi documentele necesare la orice unitate fiscală (împuternicirea, actul de identitate, formularul 150); aşteptaţi primirea pe e-mail a dreptului de utilizare a serviciului; descărcaţi formularele electronice de pe portalul ANAF; completaţi formularele de declaraţii; transmiteţi declaraţiile; examinaţi starea declaraţiilor transmise. Aceeaşi procedură se aplică şi în situaţia în care titularul certificatului calificat este desemnat sau împuternicit de către mai mulţi contribuabili pentru semnarea declaraţiilor fiscale. Preţul kit-ului de obţinere a cerificatului digital calificat este echivalentul, în lei, a aproximativ 47 de euro, fără TVA, iar conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronică, valabilitatea unui certificat digital calificat este de un an. Astfel, reînnoirea certificatului digital calificat, dupa expirarea anului de valabilitate, implică un cost de aproximativ 30 de euro, fără TVA.

Comentarii

comentarii