Acasă Actualitate Prefectul Zoltan Nemeth cere anularea noii organigrame de la Primăria Săcălaz

Prefectul Zoltan Nemeth cere anularea noii organigrame de la Primăria Săcălaz

DISTRIBUIȚI

sacalaz tm

Marți, 10 august, Instituția Prefectului Județului Timiș s-a pronunțat în privința noii organigrame a Primăriei Săcălaz, aprobată la mijlocul lunii mai. Prefectul Zoltan Nemeth cere anularea hotărârii de consiliu local prin care aceasta a fost aprobată. Motivele ar fi lipsa cvorumului și lipsa avizelor comisiilor de specialitate. Primăria Săcălaz poate ataca decizia, însă, până la o hotărâre definitivă, decizia prefectului, adică suspendarea organigramei, rămâne în vigoare.

În privința comisiilor de specialitate din Consiliul Local, lucrurile stau cam așa: acestea nu au fost alcătuite la timp, s-a votat formarea acestora în aceeași ședință, însă hotărârea luată nu avea cum să producă deja efecte. În privința cvorumului, este puțin mai complicat. În mod normal, era întrunit numărul minim de consilieri necesar, însă doi dintre aceștia erau în stare de incompatibilitate, astfel că aceștia nu au mai contat la numărătoare.

Iată punctul de vedere al Instituției Prefectului, așa cum acesta a fost comunicat:

„În exercitarea atribuțiilor de verificare a legalității cu privire la Hotărârea Consiliului local al Comunei Săcălaz nr. 49/13.05.2021 privind reorganizarea și stabilirea numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Săcălaz, aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia, efectuate în conformitate cu prevederile art. 255 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Prefectul județului Timiș, domnul Zoltan Nemeth, a formulat o acțiune de anulare a acestei hotărâri la Tribunalul Timiș, considerând că a fost adoptată cu încălcarea prevederilor Codului administrativ.

În concret, analizând hotărârea de consiliu local, dosarul de ședință și punctul de vedere al Primăriei Săcălaz, s-a constatat că la adoptarea hotărârii nu mai erau îndeplinite condițiile prevăzute de art. 137 alin. 1 din Codul administrativ, în sensul că nu mai era îndeplinit cvorumul necesar pentru desfășurarea legală a ședinței cu privire la acest proiect de hotărâre, nefiind prezenți suficienți consilieri locali cu drept de vot, urmare a anunțării unui conflict de interese de către 2 consilieri locali cu privire la acest proiect de hotărâre. Conform art. 228 alin. 2 și 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în cazul anunțării de către un consilier local a unui interes personal, consilierul local nu mai este luat în calcul la cvorumul necesar adoptării hotărârii cu privire la care și-a anunțat interesul și nu mai are drept de vot la adoptarea hotărârii în cauză.

Un alt aspect de nelegalitate este dat de încălcarea prevederilor art. 136 alin. 8 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, deoarece lipsește avizul consultativ al Comisiilor de specialitate existente la momentul adoptării hotărârii, iar fără acestea, proiectul nu putea fi introdus pe ordinea de zi. În concret, în aceași ședință a consiliului local s-au constituit noile comisii de specialitate ale consiliului local printr-o altă hotărâre, iar din analiza avizelor rezultă că avizele au fost acordate de aceste comisii nou constituite, deși hotărârea de constituire a noilor comisii nu producea încă efecte, fiind la momentul respectiv necesară obținerea avizelor de la comisiile de specialitate existente anterior.

Potrivit art. 123 alin. 5 din Constituția României, actul administrativ atacat de către prefect la instanța de contencios administrativ este suspendat de drept”.

Comentarii

comentarii