Acasă Economic Previziunile de primăvară 2009-2010

Previziunile de primăvară 2009-2010

DISTRIBUIȚI

previziuni euro2009 va fi un an greu, dar economia UE are şanse bune de stabilizare odată cu intrarea în vigoare a măsurilor de sprijin 
 
Conform previziunilor de primăvară ale Comisiei, PIB-ul Uniunii Europene ar urma să scadă cu 4% anul acesta şi să ajungă, în mare, la stabilitate în 2010. Principalele cauze ale recesiunii sunt agravarea crizei financiare mondiale, scăderea drastică a comerţului internaţional şi corecţiile pieţei imobiliare care continuă să afecteze unele economii. Totuşi, pe măsură ce stimulentele monetare şi fiscale încep să-şi facă efectul, este de aşteptat o oarecare revigorare a creşterii în cursul anului 2010. Pieţele muncii vor fi grav lovite, rata şomajului în UE urmând să urce anul viitor până la 11%.Potrivit previziunilor, deficitul public va creşte la fel de abrupt, atingând 7¼% din PIB în 2010, sub impulsul încetinirii economice şi al măsurilor discreţionare adoptate în sprijinul economiei, în concordanţă cu Planul de redresare economică propus de Comisie.
 „Economia europeană trece prin cea mai profundă şi mai extinsă recesiune din epoca postbelică. Dar se aşteaptă ca măsurile ambiţioase luate de guverne şi de băncile centrale în aceste împrejurări excepţionale să stopeze prăbuşirea activităţii economice anul acesta şi să permită o redresare anul viitor. Pentru aceasta, trebuie să continuăm rapid curăţarea sistemului bancar de«activele toxice»şi să recapitalizăm băncile când este cazul”, a declarat Comisarul pentru afaceri economice şi monetare Joaquín Almunia.
Creşterea mondială se întoarce
Agravarea crizei financiare a dus la contractarea activităţii în întreaga lume şi la scăderi drastice ale comerţului şi producţiei industriale mondiale în cursul iernii. Recesiunea economică a cuprins un număr tot mai mare de ţări, inclusiv statele emergente şi în curs de dezvoltare. Cu toate acestea, pe măsură ce se fac simţite efectele stimulentelor fiscale şi monetare şi criza financiară se calmează treptat, se prevede o revenire a PIB-ului mondial la valori pozitive începând din a doua jumătate a lui 2009. Pentru 2010, se aşteaptă o creştere a economiei mondiale de 2%.
Recesiunea este accentuată în UE, dar sunt speranţe de mai bine
Recesiunea care a început în cel de-al doilea trimestru din 2008 s-a agravat înspre sfârşitul anului, determinând scăderea PIB-ului UE şi al zonei euro cu circa 1½% în ultimul trimestru faţă de trimestrul precedent. Din analize, ca şi din datele concrete, reiese că deteriorarea a continuat în primul trimestru al acestui an.Declinul afectează toate statele membre, deşi perspectivele diferă de la caz la caz, în funcţie de expunerea relativă la criza financiară, de dinamica pieţei imobiliare şi de gradul de deschidere.
Pe măsură ce pieţele financiare se stabilizează, creşte încrederea investitorilor şi sprijinul fiscal şi monetar se face treptat simţit, alimentând activitatea reală, scăderea PIB-ului se va opri, conform previziunilor, către sfârşitul acestui an, ratele de creştere înregistrând valori pozitive, chiar dacă modeste, în cursul anului 2010.
Descreşterea afectează nu doar toate statele membre, ci şi aproape toate componentele cererii. Investiţiile private sunt deosebit de atinse ca urmare a micşorării pronosticate a cererii, a scăderii brutale a gradului de utilizare a capacităţilor şi a condiţiilor de finanţare încă rigide. În mod asemănător, exporturile s-au contractat abrupt în contextul diminuării accentuate a comerţului mondial. Dacă deocamdată consumul privat se menţine la cote relativ bune, datorită preţului scăzut al petrolului şi inflaţiei reduse, venitul disponibil real va fi probabil erodat de deteriorarea progresivă de pe piaţa muncii. Anul acesta, doar consumul guvernamental şi investiţiile publice vor contribui pozitiv la creştere, mulţumită în parte măsurilor de stimulare bugetară din cadrul planului de redresare al UE.
Piaţa muncii şi finanţele publice sunt grav lovite
Cu obişnuitul decalaj faţă de încetinirea economică, pieţele muncii din Europa au început să se anemieze în cursul anului trecut. În perspectivă, conform pronosticurilor, ocuparea forţei de muncă se va restrânge anul acesta atât în UE, cât şi în zona euro, cu circa 2½% şi cu încă 1½% in 2010 – rezultat: 8,5 milioane de locuri de muncă pierdute în doi ani, comparativ cu un total net de 9,5 milioane de locuri de muncă create în perioada 2006 – 2008.
Recesiunea a lovit puternic şi finanţele publice. În UE, se aşteaptă o creştere de peste 100% a deficitului bugetar, de la 2,3% din PIB în 2008 la 6% anul acesta, urmată de o nouă creştere, până la 7¼% în 2010. Deteriorarea radicală a poziţiei fiscale generale se datorează, în parte, încetinirii economice în sine, deoarece stabilizatorii automaţi sunt relativ extinşi în Europa, dar şi pachetului considerabil de măsuri bugetare discreţionare, utilizate pentru stimularea activităţii economice.
Inflaţia se menţine deocamdată foarte redusă
Inflaţia a înregistrat o scădere accentuată în ultimele luni, care va continua, după cum se prevede, în trimestrele trei şi patru ale acestui an ca urmare a unor noi efecte de bază, a perspectivei economice precare şi a scăderii aşteptate a preţurilor la materiile prime. În ansamblu, proiecţiile pentru 2009 indică o inflaţie IAPC puţin sub 1% în UE (½% în zona euro), care va atinge un minim în ambele regiuni în trimestrul al treilea. Pe măsură ce efectele de bază ale precedentelor creşteri de preţuri la energie şi alimente dispar din rata anuală la toamnă, inflaţia IACP ar urma să urce treptat pentru a atinge aproximativ 1¼% în 2010.
Perspectivele rămân destul de incerte
În contextul în care lumea se confruntă cu cea mai gravă recesiune economică de la al doilea război mondial încoace, incertitudini considerabile persistă în ceea ce priveşte perspectivele economiei şi ale inflaţiei. Riscul unei evoluţii mai sumbre decât se anticipa depinde în special de impactul crizei financiare şi de forţa buclelor feedback între diferitele sectoare ale economiei. Pe de altă parte, stimulentele monetare şi fiscale ar putea opera mai eficient decât se sconta în sensul readucerii stabilităţii şi a încrederii pe pieţele financiare şi al susţinerii activităţii economice. În privinţa inflaţiei, riscul pare echilibrat anul acesta, generat de posibile evoluţii ale preţurilor la materiile prime şi de comportamentul de stabilire a preţurilor şi a salariilor.

Comentarii

comentarii