Acasă Actualitate Primăria Dudeştii Noi preia documentele pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei

Primăria Dudeştii Noi preia documentele pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei

DISTRIBUIȚI

Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Comunei Dudeştii Noi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil va asigura distribuirea formularelor tipărite (cerere – declaraţie pe proprie răspundere) precum şi preluarea documentelor necesare acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, sezonul rece 2021-2022, şi pentru suplimentul de energie.

Documentele necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei şi a suplimentului pentru energie sunt:

cererea-declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei (formular tip); copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/carte de identitate provizorie, certificat de naştere pentru copiii minori sub 14 ani), pentru cetăţenii străini sau apatrizi: permis de şedere temporară sau permanentă, document de identitate, permis de şedere pe termen lung, iar pentru cetăţenii UE: certificat înregistrare, carte de rezidenţă;

acte din care rezultă calitatea titularului cererii faţă de imobilul pentru care solicită ajutorul (proprietar – copie după contractul de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară -, chiriaş – contract de închiriere -, împuternicit – contract de comodat sau împuternicire de la proprietar/titularul contractului de închiriere); acte privind veniturile nete lunare realizate de familia/persoana singură în luna anterioară depunerii cererii (adeverinţă privind venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare, alte sporuri etc.; cupoane pensii; cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani; cupoane indemnizaţii cu caracter permanent; cupoane alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare; acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părţi sociale; adeverinţă de venit eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), privind veniturile impozabile pentru persoanele care nu realizează venituri); factură de energie electrică (completă).

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru perioada sezonului rece, 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, se acordă familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români sau străini cu domiciliul sau, după caz, reşedinţa în comuna Dudeştii Noi, în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, dar şi în funcţie de sistemul utilizat pentru încălzirea locuinţei: energie electrică şi/sau combustibili solizi (lemne) şi/sau pe trolieri.

Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică sau combustibili solizi şi/sau petrolieri beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 1.386 lei în cazul familiilor şi 2.053 lei în cazul persoanelor singure.

 

Comentarii

comentarii