Acasă Administraţie Primăria recunoaște: în Timișoara sunt 350 de rampe clandestine de gunoi

Primăria recunoaște: în Timișoara sunt 350 de rampe clandestine de gunoi

558
DISTRIBUIȚI

Primăria Timişoara doreşte să facă grabnic curăţenie în municipiu, după ce oraşul a fost inundat de mizeria deja binecunoscută. Pentru asta, va înainta în plenul CLT de joi un proiect ce cuprinde un Plan de prevenire și măsuri privind evitarea și reducerea cantităților de deșeuri abandonate pe domeniul public.

Numai că în Anexa 2 care însoţeşte proiectul de hotărâre, până la data publicării pe site nu se ştia exact ce cantitate de gunoi clandestin s-a ridicat în Timişoara, spaţiile respective fiind completate doar cu XX.

Noroc cu expunerea de motive, unde se menţionează acest lucru:

“În prezent, pe raza Municipiului Timișoara se abandonează pe domeniul public cantități însemnate de deșeuri vegetale, deșeuri rezultate din construcții și deșeuri voluminoase, cu predilecție de uz casnic. Astfel, consilierii din cadrul Biroului Salubrizare împreună cu reprezentanți ai SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA precum și cu Serviciul Protecția Mediului din cadrul Direcției Poliției Locale au inventariat amplasamentele pe care se abandonează constant aceste categorii de deșeuri, rezultând astfel peste 350 de astfel de amplasamente. De pe aceste locații au fost ridicate cu operatorul serviciului de salubrizare peste 5.000 de tone deșeuri, numai în cursul anului 2019. Având în vedere faptul ca o dată cu trecerea activității de colectare a deșeurilor menajere prin operatorul SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri ADID Timiș , operatorul SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA a închis cele 4 puncte de colectare a acestor deșeuri, în care populația Municipiului Timișoara avea posibilitatea sa ducă, cu titlu gratuit deșeuri rezultate din amenajări interioare, în limita a 1 mc, inclusiv DEEE. În cadrul Campaniilor de curățenie de primavară și toamnă, se colectau deșeurile vegetale și deșeurile voluminoase de uz casnic. Aceste campanii, nu se mai organizează o dată cu gestionarea serviciului de colectare a deșeurilor menajere de la populație de către la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri ADID Timiș. Ca urmare a neorganizării acestor campanii, a închiderii punctelor de colectare, populația municipiului Timișoara nu mai are soluții de a preda aceste deșeuri în mod organizat, în vederea neutralizării acestora, conform legislației în vigoare. In urma acestor constatări, a fost întocmit Planul de prevenire și măsuri privind evitarea și reducerea cantităților de deșeuri abandonate pe domeniul public de pe raza Municipiului Timișoara, care presupune deschiderea a 4 puncte de colectare în vederea colectării de la populație a deșeurilor din construcții, deșeurilor voluminoase și a deșeurilor vegetale”, se arată în expunerea de motive a proiectului respectiv.

Schimbările preconizate și rezultate așteptate Scopul „Planului de prevenire și măsuri privind evitarea și reducerea cantităților de deșeuri abandonate pe domeniul public” se referă la creșterea, păstrarea și menținerea gradului de salubrizare a Municipiului Timișoara prin reducerea și chiar evitarea abandonării deșeurilor pe domeniul public.

Situaţia prezentă în Anexa cu pricina menţiona:

“Conform studiului privind deșeurile abandonate pe domeniul public în perioada 01.01.2019 -31.06.2019, în Municipiul Timișoara au salubrizate și igineizate XXX de locații unde au fost abandonate deșeuri pe domeniu public. Cantitatea totală de deșeuri colectată și transportată, conform studiului este de XX tone”.

În baza caietului de sarcini anexă la Contractul de Delegare prin Concesiune a

Activității de Colectare și Transport a Deșeurilor nr. 2303/08.12.2017 pentru Zona 1 a județului Timiș, „Operatorul va anunta imediat Concedentul daca, in timpul prestarii Serviciilor, identifica deseuri abandonate in locuri nepermise. El va anunta Concedentul cu privire la tipul de deseuri, amplasamentul si volumul aproximativ. Dupa investigare, Concedentul poate instrui operatorul sa colecteze si sa transporte aceste deseuri in conditiile prevazute in sectiunea „Servicii suplimentare” a acestui Caiet de sarcini.

In cazul in care aceste deseuri sunt abandonate de generatorii casnici in mod regulat si in aceleasi locuri, operatorul se va consulta cu autoritatea locala competenta si va lua masuri pentru prevenirea acestor situatii in viitor. Aceste masuri pot include amplasarea unui punct de precolectare suplimentar in locul sau in apropierea locului de depozitare neautorizata.” autoritatea locală poate lua măsuri privind prevenirea abandonării deșeurilor pe domeniul public.

Măsură principală:

Crearea a 4 puncte de colectare de deșeuri în Municipiul Timișoara pentru următoarele categorii de deșeuri:

Măsuri secundare:

1)      instalarea de camere video pe domeniul public pentru a identifica persoanele care abandonează deșeuri pe domeniul public;

2)      intensificarea controalelor realizate de Poliția Locală pentru a identifica și sancționa persoanele care abandonează deșeuri pe domeniul public;

3)      amplasarea de panouri de informare privind interzicerea abandonării deșeurilor pe domeniul public;

4)      amenajarea spațiului verde unde au existat deșeuri abandonate pe domeniul public, prin plantarea de arbori și gazonare;

5)      realizarea și desfășurarea unor campanii de informare, în colaborare cu ADID Timiș, privind modul de gestiune al deșeurilor.

Funcționarea punctelor de colectare de deșeuri

1)      Locațiile

a)      Calea Torontalului nr.

b)      Str. Torac nr.

c)       Str. Avram Imbroane nr.

d)      Pod Calea Șagului

2)      Categorii de deșeuri:

Deșeurile vor fi colectate separat, în trei containere de 20mc, pe următoarele categorii:

a)      deșeuri vegetale;

b)      deșeuri voluminoase de uz casnic;

c)       deșeuri rezultate din construcții și demolări.

 3)     Cantități de deșeuri

Fiecare cetățean are dreptul să depună gratuit, cu aport voluntar, următoarele cantități de deșeuri, pe baza cărții de identitate, având domiciliul în Timișoara:

Nr. crt.       Categorie deșeu   Cantitate maximă/lună  Observații

1       deșeuri vegetale   3 mc  crengile trebuie să fie tăiate la 50cm și legate în mănunchi iar frunzele și iarba trebuie să fie depozitate în saci

2       deșeuri voluminoase de uz casnic    5 mc  este recomandată demontarea/dezasamblarea deșeurilor voluminoase

3       deșeuri rezultate din construcții și demolări        1 mc  deșeuri rezultate din construcții și demolări trebuie depozitate în saci rezistenți la acțiuni mecanice

4). Program de funcționare Luni – Sâmbăta: 12:00 – 20:00

Toate punctele de colectare vor fi supravegheate de către o persoană desemnată de către operator iar ridicarea containerelor se va face zilnic după încheierea programului.

În urma implementării planului de prevenire și a măsurilor privind evitarea și reducerea cantităților de deșeuri abandonate pe domeniul public se estimează o scădere semnificativă a deșeurilor abandonate pe domeniul public.

Comentarii

comentarii