Acasă Actualitate Primăria Timișoara vrea să modifice regulile de supraimpozitare a clădirilor degradate. Dezbatere...

Primăria Timișoara vrea să modifice regulile de supraimpozitare a clădirilor degradate. Dezbatere publică

DISTRIBUIȚI

Joi, 16 iunie, de la ora 17.00, Primăria Timișoara va organiza dezbatere publică privind modificările la procedura de majorare a impozitului pe clădirile degradate din Timișoara. Printre altele, se propun modificări ale termenelor pentru diferite etape ale procedurii, descrieri mai detaliate și schimbarea modelului fișei de evaluare.

Dezbaterea se va desfășura în sala de consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara, bd. C.D. Loga nr. 1, et. 1  și prin platforma online ZOOM. Ca de obicei, propunerile, sugestiile sau opiniile se transmit Direcţiei Secretariat General – Serviciul Administraţie Locală sau in format electronic, la adresa: camelia.crisan@primariatm.ro, până la data de 15.06.2022, ora 12. Tot până la aceeași dată se pot anunța și intențiile de participare fizică sau online la dezbatere. Cei interesați vor transmite opiniile pe care urmează să le pună în discuție, la adresa de e-mail de mai sus, unde vor preciza: numele, numărul de telefon, adresa de e-mail pentru transmiterea invitației online în vederea participării la ședință prin  intermediul platformei online. Participanții la dezbatere care se înscriu la cuvânt trebuie să își1 susțină punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre, iar durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de 3 minute pentru fiecare participant.

Proiectul poate fi consultat aici: https://www.primariatm.ro/administratie/consiliul-local/proiecte-de-hotarari/?uid=C19628D88BE9B6B1C22588450049F608.   

Potrivit reprezentanților primăriei, „restructurarea procedurii privind supraimpozitarea vizează simplificarea și eficientizarea relației cu proprietarii de imobile istorice”. Modificările procedurale pentru accesibilitate și transparență sunt, în principal:

-Reglementarea și prezentarea principalelor structuri responsabile în aplicarea procedurii, stabilirea și delimitarea clară a atribuțiilor departamentelor de resort ale primăriei;

-Descrierea detaliată a etapelor procedurii și atribuțiile ce revin fiecărui departament, inclusiv de urmărire a îndeplinirii obligațiilor ce le revin proprietarilor somați;

-Restructurarea și reformularea procedurii de trimitere a somației – expediere, remitere sub semnătură, afișare la domiciliul proprietarului sau la adresa proprietății deținute;

-Conținutul fișei de evaluare a fost restructurat, simplificându-se modul de încadrare pe categorii de supraimpozitare pentru a se evita subiectivismul;

-Modificarea termenului de transmitere a somației de la 20 de zile la 30 de zile de la data întocmirii fișei de evaluare. Se menține termenul limită de transmitere –  31 iulie;

-Se extinde termenul pentru obligația proprietarilor de a începe efectuarea lucrărilor de întreținere/îngrijire/remediere necesare până cel târziu la 15 noiembrie a anului de referință (față de 31 iulie cât era prevăzut). În caz contrar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, impozitul aferent clădirii neîngrijite este majorat la nivelul cotei de majorare care a fost stabilită prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

-Se subliniază obligația proprietarului/proprietarilor de a notifica autoritățile cu privire la măsurile întreprinse, fiind prezentate și consecințele privind neîndeplinirea obligațiilor de către proprietarii care au fost somați;

-A fost introdus un nou capitol pentru detalierea excepțiilor de la aplicarea supraimpozitării, precum și a situațiilor care nu intrã sub incidența acestei proceduri.

Comentarii

comentarii