Acasă Actualitate Printr-o petiție 12 ONG-uri cer autorităților ”Oxigen pentru Timișoara”

Printr-o petiție 12 ONG-uri cer autorităților ”Oxigen pentru Timișoara”

1083
DISTRIBUIȚI

Douăsprezece organizații ale societății civile din Timiș care au organizat marșul Oxigen pentru Timișoara, la sfârșitul săptămânii, au întocmit și o petiție cu marile probleme de mediu, inclusiv cu propunerile ce trebuie luate și, luni 15 aprilie, o vor depune la Instituția Prefectului Timiș, la Consiliul Județean Timiș, la Primăria Timișoara și la Primăria Dumbrăvița.

Cele 12 ONG-uri sunt: Asociația Grupul de Initiațiva în Promovarea Opiniei Publice-GIPRO, Asociația Dumbravița Noastră-DUNOS. Asociația CIVICTM. Asociația VREAU AER CURAT IN TIMIȘ, Federația ,,INIȚIATIVA TIMIȘOARA’’, SINDICATUL LIBER DIN PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, CONSILIUL CONSULTATIV DE CARTIER CALEA SEVER BOCU din Timișoara, FEDERATIA NAȚIONALĂ a ASOCIAȚIILOR DE PĂRINȚI din învățământul preuniversitar Timiș, EUROPEAN MEDICAL STUDENTS’ ASSOCIATION TIMIȘOARA, SOCIETATEA ROMÂNA DE PNEUMOLOGIE și ASOCIATIA ,, SALAVAȚI COPIII’’ Timiș.

”Ne exprimăm indignarea cu privire la fenomenul degradării continue a mediului ambiental și a calității aerului din oraşul Timişoara, din localitățile limitrofe municipiului Timișoara și îngrijorarea legată de efectele aceste degradări asupra sănătății cetățenilor.

În ultimii ani asistăm cu mare îngrijorare la o degradare continuă a mediului ambiental, însemnând concentrarea tot mai accentuată de noxe în aer, scăderea continuă a calităţii aerului, diminuarea spațiilor verzi şi a numărului de arbori, îngrijirea precară a acestora, acumularea de deşeuri, mizerie şi praf în spaţiile publice, în cartiere, pe străzi şi trotuare.

Rezultatul degradării continue a mediului are efecte, uneori iremediabile, asupra sănătății locuitorilor, cunoscut fiind faptul că în ultimii ani, conform statisticilor, au explodat afecțiunile pulmonare, cardiovasculare și cancerale în regiune. Toate acestea sunt rezultatele directe ale administrării ineficiente ale oraşului, al managementului defectuos al serviciilor publice şi al lipsei de viziune pe termen lung a administrației publice locale şi judeţene.

Mai mult decât atât, lipsa de reacţie din partea instituţiilor menite să vegheze la prezervarea calităţii mediului, respectiv APM Timiş şi ARPM Vest, nu poate decât să ridice noi semne de întrebare.

În calitate de cetăţeni şi reprezentând organizaţii care militează pentru drepturile civice, spunem un NU hotărât lipsei de responsabilitate de care dau dovadă autorităţile, ne cerem dreptul legal la un mediu şi la un aer curat şi invocăm: ART. 35 din Constituţia României – Dreptul la mediu sănătos (1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic. (2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. (3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.

Şi prevederile Articolului nr. 5 din O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului Art. 5 Statul recunoaşte oricărei persoane dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic, garantând în acest scop:

a)accesul la informaţia privind mediul, cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate prevăzute de legislaţia în vigoare;

b)dreptul de asociere în organizaţii pentru protecţia mediului; c)dreptul de a fi consultat în procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea politicii şi legislaţiei de mediu, emiterea actelor de reglementare în domeniu, elaborarea planurilor şi programelor;

d)dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul organizaţiilor pentru protecţia mediului, autorităţilor administrative şi/sau judecătoreşti, după caz, în probleme de mediu, indiferent dacă s-a produs sau nu un prejudiciu;

e)dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit.

Art. 6 (1)Protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice.

Art. 7 (1)Coordonarea, reglementarea şi implementarea în domeniul protecţiei mediului revin autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării”, se arată în petiție.

 

În document sunt prezentate și soluțiile pentru îmbunătățirea aerului. Iată care sunt acestea:

”Solicităm Autorităţilor Locale, Judeţene şi Instituţiilor de Resort să acționeze de îndată pentru:

4 1. Extinderea procesului de monitorizare continuă a calității aerului pentru toate zonele rezidențiale și cele destinate activităților recreative situate în mediul urban sau rural;

 1. Includerea în procesul de monitorizare a calității aerului a unui spectru cât mai mare de substanțe poluante cu potențial ridicat de vătămare a sănătății umane precum PM 2,5, COV etc.
 2. Intensificarea procesului de transparentizare publică a datelor obținute în cadrul monitorizării calității aerului prin diversificarea surselor de acces public la aceste informații;
 3. Avertizarea cetățenilor în timp real, prin sistemul Ro-alert, cu privire la orice depășire a concentrațiilor maxime de poluanți în atmosfera care le poate pune in pericol sănătatea; 5. Incuderea în sistemul de urgențe 112 a tuturor sesizărilor primite de la cetățeni referitoare la poluarea aerului și publicarea periodică pe site-ul official a datelor privind sesizările primite de la cetățeni;
 4. Efectuarea unor studii periodice privind impactul pe care poluarea aerului îl are asupra sănătății umane prin raportare la riscurile identificate în procesul de măsurare continuă a calitățtii aerului și publicarea acestor studii pe site-urile oficiale;
 5. Controlul şi verificarea severă a tuturor companiilor industriale, de transport privat sau public, de asigurare a curăţeniei oraşului, ridicare a deşeurilor și întreţinere a spaţiilor verzi, în legătură cu modul în care îşi desfasoară activităţile, şi performanţa echipamentelor, mijloacelor şi vehicolelor utilizate;
 6. Controlul modului în care Primăria Timişoara şi Primăriile localităţilor conurbante îşi îndeplinesc obligaţiile referitoare la protecţia mediului în relaţie cu gestionarea curăţeniei oraşului, a deșeurilor, a limitării transportului motorizat și a încurajării mijloacelor de transport nepoluante, a îngrijirii zonelor verzi și a menținerii capitalului biovegetal al orașului;
 7. Renunțarea la instalația de valorificare energetică, dacă se dorește cu adevărat atingerea țintelor de reciclare asumate la nivel naţional şi european și evitarea penalităților asociate unui potențial infringement;
 8. Respectarea recomandărilor Comisiei UE exprimate prin COM 34/2017, privind evitarea folosirii fondurilor publice pentru investiții în construirea instalațiilor de tipul energie-din-deșeuri (Waste-to-Energy), întrucât sunt ineficiente, costisitoare și mai poluante pe termen lung; 5
 9. Respectarea obligațiilor legale privind consultarea publică, nediscriminatorie, a tuturor părților interesate, inclusiv a organizațiilor neguvernamentale în luarea deciziilor importante pentru orașe și comune ;
 10. Adoptarea unei viziuni coerente pentru un oraş (comune) și un mediu curate;
 11. Transparentizarea deciziei publice. Consultarea societăţii civile în cadrul proiectelor cu un potenţial impact de mediu şi indirect asupra sănătăţii populaţiei;
 12. Adoptarea de măsuri și soluții care să garanteze protejarea sănătății cetățenilor și a mediul înconjurător;
 13. Limitarea transportului individual motorizat in aglormerările urbane prin stimularea utilizarii mijloacelor de transport alternative nepoluante.
 14. Investiţii în transportul în comun, cu precădere în sisteme de transport nepoluante, pentru ca acesta să devină o alternativă reală la transportul individual motorizat.
 15. Efectuarea unor campanii periodice de informare in scoli cu privire la efectelor negative pe care poluarea aerului le are asupra mediului și sănătății umane.

Semnatarii prezentului document vă solicită să întreprindeți toate demersurile administrative și legale care se impun pentru implementarea măsurilor solicitate de noi astfel încât dreptul la un mediu curat și la sănătate să ne fie ocrotit în mod efectiv. În situaţia contrară ne rezervăm dreptul de a acționa în instanţă autoritățile administraţiilor publice locale, agențiile locale şi teritoriale de mediu”, se arată în petiția înaintată Prefecturii și CJ Timiș, Primăriei Timișoara și Primăriei Dumbrăvița.

Comentarii

comentarii