Acasă Actualitate Puteţi scăpa de plata impozitului, dacă vă reabilitaţi imobilul

Puteţi scăpa de plata impozitului, dacă vă reabilitaţi imobilul

DISTRIBUIȚI

Persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari din Timişoara pot fi scutite de plata impozitului pe locuinţă dacă realizează o serie de lucrări de reabilitare a acesteia
Luni a început încasarea impozitelor pe proprietate în Timişoara. Sute de contribuabili s-au înghesuit să-şi achite din prima zi dările. În acest context, Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Timişoara le reaminteşte timişorenilor că pot scăpa de plata impozitului pe locuinţă. Conform Hotărârii de Consiliu Local 196 din 2009, contribuabilii pot beneficia de scutire în proporţie de 100% la plata impozitului datorat pentru locuinţa de domiciliu, în cazul în care aceştia se obligă ca în anul în care beneficiază de această facilitate fiscală (2010) să realizeze o serie de lucrări de reabilitare a imobilului şi apoi să prezinte documentele justificative, inclusiv fotografii cu imobilul, dinainte şi de după reparaţii. Scutirea se acordă doar pe locuinţa de domiciliu a contribuabilului. Deşi cheltuiala pe care o presupune reabilitarea depăşeşte cu mult valoarea impozitului de la a cărui plată contribuabilul este scutit, lucrările reprezintă practic o investiţie de lungă durată, urmând să fie compensate în mod cert din scăderea consumului de energie termică. Ca să nu mai vorbim de faptul că aspectul imobilelor va primi, în mod normal, un mare plus.

Lucrări necesare

Lucrările pe care contribuabilul care doreşte să scape de plata impozitului sunt: înlocuire tâmplărie exterioară la clădiri cu tâmplărie din geam termopan; înlocuire acoperişuri tip terasă cu acoperişuri tip şarpantă sau refacerea acoperişurilor vechi tip şarpantă; izolaţii termice şi hidro la faţade şi terasele imobilelor; refacerea faţadelor imobilelor (îndepărtarea placajelor care se desprind de pe faţade şi înlocuirea cu alte placaje noi, fie îndepărtarea completă a placajelor şi astuparea rosturilor cu spumă, retencuire, zugrăvire, alte soluţii tehnice cât şi refacerea faţadelor unde există tencuială şi ornamente).     Pentru imobilele care fac parte din categoria: monument istoric/ansamblu/sit/zonă de protecţie, precum şi pentru înlocuire acoperişuri tip terasă cu acoperişul tip şarpantă trebuie solicitată Autorizaţie de construire.

Justificarea

Pentru a obţine scutirea de la plata impozitului, contribuabilul trebuie să depună, după terminarea lucrărilor de reabilitare, o serie de documente justificative. Persoanele fizice trebuie să prezinte, la Biroul de Relaţii cu Publicul (cam.12) din cadrul Primăriei Timişoara: copii de pe facturile fiscale şi chitanţele aferente lucrărilor executate; copie de pe buletinul de identitate al proprietarului cu adresa de domiciliu; copie de pe Autorizaţia de construire (dacă este cazul); copie de pe extras de carte funciară; fotografii realizate înainte şi după finalizarea lucrărilor. În cazul asociaţiilor de proprietari, actele care trebuie depuse sunt: copii de pe facturile fiscale şi chitanţele aferente lucrărilor executate; copii de pe buletinele de identitate cu adresa de domiciliu ale proprietarilor; extras de carte funciară colectiv in extenso (copie); tabel cu persoanele care fac parte din asociaţia de proprietari, semnat şi ştampilat de către administrator; copie Autorizaţie de construire (dacă este cazul); fotografii înainte şi după finalizarea lucrărilor.

Comentarii

comentarii