Acasă Economic “Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare tehnologică şi inovare”

“Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare tehnologică şi inovare”

433
DISTRIBUIȚI

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică a lansat o Campanie de promovare în toate regiunile de dezvoltare, privind oportunităţile de finanţare prin Axa Prioritară 2 „Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare tehnologică şi Inovare" din „Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice". Campania este finanţaţă prin proiectul „ Sprijin pentru activităţile de comunicare/publicitate pentru Axa prioritară 2 A POS-CCE – 2009-2010", co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, derulat prin Axa 5, Asistenţa Tehnică a POS-CCE. Obiectivele acestei campanii de informare sunt informarea potenţialilor beneficiari privind condiţiile de participare la operaţiunile Axei Prioritare 2 din POS-CCE „Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare tehnologică şi Inovare"; accesul IMM-urilor la rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi încurajarea sectorului privat pentru creşterea procesului de asimilare în producţie a rezultatelor cercetării româneşti; îmbunătăţirea legăturii între entităţile de CDI şi comunitatea de afaceri din România şi prezentarea potenţialului din domeniul CDI al fiecărei regiuni de dezvoltare în parte; diseminarea informaţiilor şi creşterea conştientizării potenţialilor beneficiari cu privire la oportunităţile de finanţare oferite de Instrumentele Structurale. Sunt invitaţi să participe la acest eveniment reprezentanţi ai întreprinderilor, IMM, institutelor naţionale de cercetare, universităţilor, firmelor care desfasoară activităţi de cercetare-dezvoltare; agenţilor economici din diverse domenii de activitate; administraţiilor publice locale, agenţiilor de dezvoltare regională ADR, organizaţiilor non guvernamentale, patronatelor şi asociaţiilor pe ramuri de activitate, camerelor de comert şi industrie judeţene; mass media. Evenimentul va avea loc la Timisoara pe data de 22 noiembrie 2010, la Sala Mare a Senatului Universitatii Politehnice Timisoara, din Piata Victoriei nr. 2, Timisoara. Participanţii sunt aşteptaţi la conferinta începand cu ora 9:30.
 

Comentarii

comentarii