Acasă Actualitate Repere bănăţene. Victor Neumann

Repere bănăţene. Victor Neumann

DISTRIBUIȚI

O personalitate cu multiple specializări în spaţiul european şi cu o vastă experienţă în domeniul istoriei conceptuale, cercetător ştiinţific, profesor invitat în universităţi de prestigiu din Europa Occidentală şi Statele Unite ale Americii, cu o teză de doctorat (“Geneza ideilor moderne în Europa Centrală şi de Sud-Est – 1750- 1850”) tradusă şi publicată în trei ediţii, inclusiv peste Atlantic, autor şi coautor a sute de cărţi, volume, articole pe teme de istorie, profesorul Universităţii de Vest din Timişoara, Victor Neumann, continuă să primească aprecieri publice din partea unor confraţi de valoare, români sau străini, care îi apreciază muncă de o viaţă pe tărâmul ştiinţei, dar şi pasiunea cu care a cercetat nenumărate documente care l-au ajutat pe istoricul bănăţean să creeze idei.

Istoricul Miodrag Milin, de exemplu, remarcă faptul că l-a cunoscut pe Victor Neumann din perioada studenţiei comune clujene, “când era considerat unul dintre „copiii teribili” ai Facultăţii de Istorie-Filozofie. Împreună participând la o înmormântare la Lugoj a istoricului ID Suciu, un nefericit şi nedreptăţit al sorţii, dar şi binefăcător la Bucureşti al bănăţenilor istorici, Victor s-a apucat să-l critice evidenţiind limitele din opera defunctului, care pentru noi era un adevărat model de probitate. Pe moment, eram neplăcut atins de acele vorbe aspre, dar gândind apoi peste vreme şi la rece am înclinat la urmă să-i dau dreptate.  Nonconformist, într-o vreme a alinierilor protocroniste şi a nivelărilor de tot felul, visător pe coordonatele modernităţii europene din alte vremuri, Victor a făcut eforturi intelectuale să deschidă câmpuri fertile de comunicare şi dialog pentru spaţiul cultural în devenire românesc. Până la urmă a făcut tot ceea ce visa cu ardoare, un strălucit doctorat şi o carieră eclatantă, fără ezitări… S-a specializat în studii interculturale, în teoria conceptelor istorice europene. În domeniile abordate contribuţiile sale i-au adus notorietate de excepţie, atât la noi cât şi în afară. Este singurul istoric bănăţean creator de şcoală istoriografică de rezonanţă europeană, aici la Timişoara; editor şi coordonator de sinteze despre modernitatea bănăţeană, recunoscută ca atare în metropolele culturale ale lumii şi valorizată benefic, spre o integrare cât mai deplină a noii Românii în tiparele Europei unite”.

Un alt istoric reputat, Florin Lobonţ, subliniază contribuţia majoră a istoricului Victor Neumann, care “se regăseşte nu doar în cercetarea istorică de nivel naţional şi internaţional, ci şi în teoria şi epistemologia istoriei, în filosofia cultural-politică a Europei Centrale şi a Europei de Sud-Est, studiile şi inovaţiile în domeniul istoriei conceptuale fiind remarcabile. Convins de justeţea crezului hermeneutic al lui Reinhart Koselleck, Victor Neumann a mers mai departe şi a analizat sensurile existente în mintea istoricilor înşişi. Din asemenea eforturi stăruitoare au rezultat semnalarea şi eliminarea unor confuzii semantice privitoare la concepte foarte importante precum trib (neam), popor, naţiune, centru, periferie, multiculturalitate, transculturalitate etc., prea adesea utilizate nediferenţiat şi în necunoştinţă de cauză atât de ideologi şi oameni politici, cât şi de numeroşi istorici.  Nu am nicio îndoială că Victor Neumann a reuşit mai bine decât oricare alt istoric român să demonstreze caracterul paradigmatic al modelelor multi- şi interculturale de existenţă pe perioade de timp îndelungate a unor regiuni  transfrontaliere ale Mitteleuropei. El a înţeles confruntările, transferurile şi diferenţele dintre Weltanschauung-urile cultural-politice ale acestei părţi a continentului şi acelea din proximităţile ei. De fapt, aş merge şi mai departe şi aş afirma că, fie şi doar sub acest aspect (care, de altfel, nu e singurul), realizările în plan ştiinţific-istoriografic îi conferă lui Victor Neumann un greu de contestat loc de frunte nu doar în rândul istoricilor români, ci şi între cei ai Europei Centrale şi Răsăritene şi un loc însemnat în comunitatea academică internaţională în ansamblul ei”.    

 

Comentarii

comentarii