Acasă Economic „Roadele” inspecţiilor fiscale din primele nouă luni ale anului

„Roadele” inspecţiilor fiscale din primele nouă luni ale anului

384
DISTRIBUIȚI

În primele nouă luni ale anul 2009, organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş au efectuat verificări la 1.206 contribuabili persoane juridice (inspecţii fiscale parţiale, inspecţii fiscale generale şi controale inopinate). În urma constatărilor organelor de inspecţie fiscală, au fost atrase la bugetul general consolidat sume suplimentare în valoare de 227.530 de mii lei, din care, diferenţe de impozite, taxe şi contribuţii, în valoare de 103.704 mii de lei, precum şi accesorii aferente acestora, în valoare de 51.844 de mii de lei. A mai fost respinsă la rambursare suma de 16.231 de mii de lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată.
Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 812 amenzi contravenţionale, în sumă de 2.809 mii de lei, confiscări de sume şi bunuri, în valoare de 52.942 de mii de lei, şi au fost înaintate organelor abilitate 53 de sesizări penale, în vederea continuării cercetărilor, pentru un prejudiciu estimat de 78.450 de mii de lei.
Acţiunile de control ale inspectorilor fiscali au vizat, cu precădere, contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea în domenii precum comerţul cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii, cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii, cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe, agenţiile imobiliare, comerţul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui, transporturile rutiere de mărfuri, activitatea de construcţii. Menţionăm că o atenţie deosebită a fost acordată contribuabililor care au înregistrat pierderi în perioada 2005–2008, conducerea ANAF dispunând verificări la aceşti contribuabili. In urma inspecţiilor fiscale efectuate, pierderea fiscală a fost diminuată cu suma de 44.931 de mii de lei.
Principalele deficienţe constatate au fost sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor, nedeclararea veniturilor impozabile, întocmirea incompletă şi necorespunzătoare a actelor şi documentelor contabile, nefuncţionarea la sediul social declarat, înregistrarea în evidenţa contabilă de facturi fiscale emise de societăţi tip ”fantomă”, efectuarea de tranzacţii fictive. Acţiunile de control desfăşurate de inspectorii fiscali au vizat respectarea disciplinei financiar-fiscale, a normelor de comerţ, precum şi realitatea şi legalitatea operaţiunilor comerciale.
În primele nouă luni din anul 2009, organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş au efectuat verificări şi la 188 de persoane fizice. Inspecţiile fiscale au vizat domenii ca asistenţa medicală, activităţile de notariat public, comerţul cu amănuntul, transportul de persoane, tranzacţiile imobiliare, alte profesii libere. De asemenea, au fost verificate unele aspecte sesizate de persoane fizice sau unele instituţii.
Ca urmare inspecţiilor fiscale efectuate în această perioadă, au fost stabilite sume suplimentare din impozite, taxe şi contribuţii pentru bugetul statului, de 4.967 de mii de lei, din care, diferenţe de impozite, taxe şi contribuţii, în valoare de 3.471 mii de lei, precum şi accesorii aferente acestora, în valoare de 1.352 de mii de lei. De asemenea, au mai fost aplicate amenzi contravenţionale în sumă de 103 mii de lei şi s-au făcut confiscări de bunuri şi sume de 13 mii de lei. A mai fost respinsă la rambursare suma de 28 de mii de lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată.
Activitatea de control financiar s-a concretizat, în perioada ianuarie-septembrie 2009, în 226 de acte de control financiar şi fiscal, încheiate la regii autonome, companii naţionale, societăţi cu capital majoritar de stat, precum şi inspecţii fiscale la persoane juridice cu capital privat, prin care s-au stabilit diferenţe de 9.758 de mii de lei. Au mai fost aplicate 35 de amenzi contravenţionale, în sumă totală de 121 de mii de lei. În aceeaşi perioadă, au fost efectuate avizări de subvenţii şi transferuri de la bugetul de stat pentru suma totală de 23.031 de mii de lei, fiind respinsă, ca necuvenită, suma de 112 mii de lei.

Comentarii

comentarii