Acasă Actualitate România concesionează 20 de zăcăminte miniere, inclusiv cărbune, aur și geotermal, majoritatea...

România concesionează 20 de zăcăminte miniere, inclusiv cărbune, aur și geotermal, majoritatea din vestul țării

DISTRIBUIȚI

Statul român, prin Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), organizează concurs public de oferte în vederea concesionării pentru explorare a unui număr de 20 de perimetre miniere, relevă date analizate de Profit.ro. Perimetrele conțin zăcăminte de cărbune, aur, fier și alte metale, ape minerale și geotermale, scrie profit.ro.

Data limită de depunere a ofertelor este a 35-a zi lucrătoare începând de marți, 21 noiembrie, ora 16.30, pentru zilele de luni—joi, respectiv ora 14.00, pentru ziua de vineri. Ofertele vor fi deschise la sediul ANRM la ora 10.00 a celei de-a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului menționat anterior.

Ofertanții trebuie să facă dovada existenței capacității financiare necesare în vederea desfășurării activității, prin scrisori de bonitate cuprinzând următorii indicatori economici, exprimați în procente: 1. lichiditate globală; 2. solvabilitate patrimonială; 3. rata profitului brut; 4. rentabilitate financiară.

″În vederea evaluării capacității tehnice, ofertanții depun (…) următoarele documente, după caz:

 • certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentațiilor și/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică și memoriu, cuprinzând prezentarea activităților miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanților specializați și atestați de Agenția Națională pentru Resurse Minerale; sau
 • (ii) documentație privind dotarea tehnică a ofertantului, care va cuprinde cel puțin informații privind instalațiile și utilajele specifice activităților miniere de cercetare geologică, deținute de ofertant, și titlul deținerii acestora, precum și personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activităților miniere, și un memoriu cuprinzând prezentarea activităților miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanților cu dotare tehnică proprie, neatestați de Agenția Națională pentru Resurse Minerale; sau
 • (iii) copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentațiilor și/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitățile miniere, semnată și ștampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activităților miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum și actul juridic prin care s-a convenit obligația fermă de executare a activităților miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanților fără capacitate tehnică proprie″,

Dosarele de ofertă trebuie să includă și proiectele tehnice de refacere a mediului.

″Programul de explorare propus și proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, și valorile estimative corespunzătoare acestora. (…) În vederea formulării ofertelor, Agenția Națională pentru Resurse Minerale pune la dispoziția persoanelor juridice interesate date și informații geologice existente în fondul geologic național și/sau în fondul național de resurse/rezerve minerale. Accesul la datele și informațiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea condițiilor impuse de legislația privind informațiile clasificate, a acordului de confidențialitate și în condițiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea și utilizarea de date și informații din fondul geologic național referitoare la resurse minerale (…)″, mai informează Agenția.

Lista perimetrelor scoase la concesionare

(Nume – Județ – Substanță)

 1. Dealul Pietriș – Județul Bihor – Amfibolit
 2. Horia 1 – Arad – Nisip și pietriș
 3. Valea Crăiței – Caraș-Severin – Lignit
 4. Agriș Nord – Caraș-Severin – Cărbune brun
 5. Tibrinu II – Constanța – Argilă caolinoasă
 6. Stănija – Alba, Hunedoara – Minereuri metalifere
 7. Svinecea Mare – Caraș-Severin – Huilă
 8. Globurău – Caraș-Severin – Minereu de fier și mangan
 9. Băile Felix 1 – Bihor – Ape geotermale
 10. Colțești – Alba – Ape minerale naturale
 11. Cordău Medcenter – Bihor – Ape minerale terapeutice
 12. Piatra Tăcerii – Hunedoara – Ape minerale naturale
 13. Copăceni Turda – Cluj – Gips
 14. Palace – Bihor – Ape minerale terapeutice
 15. Vârful Ciclomului – Brașov – Ape minerale naturale
 16. Rontău – Bihor – Ape geotermale
 17. Dealul Pițigușului-Budureasa – Bihor – Minereu polimetalic
 18. Valea Turcului – Mehedinți – Minereuri cuprifere și auro-argentifere
 19. Dealu Ocna – Mehedinți – Minereuri cuprifere, Minereuri auro-argentifere
 20. La Pietriș – Bihor – Ape geotermale

Sursa: profit.ro

Comentarii

comentarii