Acasă Actualitate Săptămâna viitoare începe ultima dezinsecție din acest an din Timișoara

Săptămâna viitoare începe ultima dezinsecție din acest an din Timișoara

DISTRIBUIȚI

Primăria Timișoara anunță că, începând din 12 octombrie, firma Coral Impex SRL va începe o nouă etapă de dezinsecție, ultima din acest an. Perioada de dezinsecție va dura până la finalul lunii, acționându-se noaptea, între orele 21 și 06. Ca de obicei, reprezentanții primăriei amintesc că cetățenii au obligația de a-și curăța gospodăriile de dăunători până la începutul acțiunii. În plus, este recomandată și evitarea trecerii prin raza de acțiune a soluțiilor, precum și protejarea albinelor din stupi.

Produsele folosite sunt: Cymina Plus, având substanţă activă Cipermetrin, pentru combaterea ţânţarilor adulţi, atât pentru activitatea de dezinsecţie aeriană, cât şi pentru activitatea de dezisecţie terestră; Vectobac WG având substanţă activă Bacillus thrugiensis subsp. israelensis, pentru combaterea larvelor, pentru activitatea de larvicidare. Substanţele fac parte din Grupa III de toxicitate ( pesticide non-agricole), Tip 18(insecticide, acaricide şiprodusepentrucombatereaartropodelor), sunt avizate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătăţii şi se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar-umană de către Ministerul Sănătăţii.

Iată recomandările primăriei:

„Rugăm cetăţenii  să evite să treacă sau să stea în zona de acţiune a utilajelor în timp ce acestea pulverizează soluţii de combatere a ţânţarilor şi larvele acestora pentru a evita eventualele incidentene plăcute. Crescătorii de albine sunt rugaţi ca, în perioada menţionată să ia toate măsurile care se impun în vederea protejării albinelor, respective scoaterea stupilor de albine în afara ariei de stropire; în caz contrar Primăria Municipiului Timişoara şi SC Coral Impex sunt absolvite de orice responsabilitate. Menţionăm că organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar – gospodăreşti constituie o obligaţie permanentă a consiliilor locale şi a primarilor, a autorităţilor şi instituţiilor publice, a agenţilor economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi a cetăţenilor.

Totodată, reamintimcă, prin HCL nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată, cap. VI – Reglementări privind combaterea vectorilor-rozătoare, insecte, dăunători-sunt consemnate sancţiuni, de pildă amendă de la  500 de lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice în situaţia neefectuăriilucrărilor de deratizare şidezinsecţie imediat ce se constată apariţia de rozătoare (şoareci, şobolani) şi/ sauinsecte (ţânţari, muşte, gândaci) şi neluării măsurilor de combatere a dăunătorilor din spaţiile proprii”.

Comentarii

comentarii