Acasă Actualitate Se pot depune cererile şi declaraţiile pentru ajutoarele de încălzire

Se pot depune cererile şi declaraţiile pentru ajutoarele de încălzire

357
DISTRIBUIȚI

În perioada 12 aprilie – 23 aprilie
Omul îşi face iarna car, iar vara sanie. Deci şi cererile pentru ajutoarele de încălzire trebuie făcute din timp. În perioada 12.04.2010 – 23.04.2010,  persoanele singure sau familiile care, începând cu luna aprilie 2010, îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului suplimentar de încălzire a locuinţei, acordat din bugetul local, respectiv venitul lunar net pe membru de familie de până la 800 lei, pot depune cererile şi declaraţiile pe propria răspundere. Acestea, însoţite de actele doveditoare, se depun în cele 16 puncte operative ale S.C. Colterm S.A, individual sau prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi. Acte necesare: cerere şi declaraţii pe propria răspundere – tip (privind componenţa familiei, a veniturilor realizate, respectiv privind proprietăţile); copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită ajutorul; acte din care rezultă calitatea titularului cererii  faţa de imobilul pentru care solicită ajutorul; acte privind veniturile nete realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii. Persoanele singure sau membrii de familie care declară că nu realizează niciunul din veniturile enumerate în formularul tipizat, vor anexa şi o declaraţie privind veniturile din care se întreţin, cu menţionarea luării la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale. Titularii ajutorului pentru încălzirea locuinţei au obligaţia de a anunţa orice modificare intervenită în componenţa familiei, a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, în termen de 5 zile de la data modificării. Comunicarea modificărilor se face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere. Informaţii suplimentare se obţin la sediul din Bd.16 Decembrie nr.15, telefon  0256/293884.

Comentarii

comentarii