Acasă Administraţie Se propune modificarea contractului de asociere dintre Societatea Drumuri Municipale Timişoara şi...

Se propune modificarea contractului de asociere dintre Societatea Drumuri Municipale Timişoara şi Societatea Alpha Parking

753
DISTRIBUIȚI

Municipalitatea timişoreană propune un proiect pentru modificarea contractului de asociere încheiat în anul 2009 între Societatea Drumuri Municipale Timişoara (SDM – succesoarea în drepturi a ADP) şi Societatea Alpha Parking SRL, prin act adiţional.

În urmă cu 10 ani, printr-o HCL a fost aprobată atribuirea directă, prin contract de concesiune, către S.C. Administrarea Domeniului Public (ADP) S.A. Timişoara, pe o perioada de 49 de ani, a unui teren din zona Piaţa 700, în vederea realizării unei parcări subterane.

Între timp au avut loc mai multe modificări ale unor HCL-uri care aveau legătură cu această problemă, ajungându-se şi la un contract de asociere încheiat în anul 2012 între Societatea Administrarea Domeniului Public S.A. şi Societatea Constructim S.A., în sensul că asociatul Societatea Constructim S.A. a preluat administrarea şi exploatarea parcării din Piaţa Timişoara 700.

În prezent, administrarea parcării subterane situate în Piaţa 700 se derulează între SDM, pe de o parte, şi Societatea Alpha Parking SRL Bucureşti, pe de altă parte.

Prin contractul de novaţie din august 2017, Societatea Alpha Parking SRL a devenit parte în contractul de asociere din anul 2009, înlocuind Constructim şi preluând toate drepturile şi obligaţiile avute de către acest asociat. Adunarea Generală a Acţionarilor SDM a aprobat vânzarea de către Constructim a imobilului constând în parcarea din Piaţa Timişoara 700, precum şi a contractului final de novaţie. Au urmat negocieri între SDM şi noul partener, Alpha Parking SRL, în urma cărora s-a convenit de comun acord că este necesar ca părţile să încheie un act adiţional la contractul de asociere, convenind şi asupra clauzelor pe care doresc să le modifice.

În expunerea de motive care însoţeşte proiectul de HCL de acum, SDM Timişoara (care are drept acţionar unic CLT) a urmărit creşterea beneficiilor în urma asocierii, astfel că aceasta nu va mai participa la cheltuieli în cota parte prevăzută în contract, acesteia revenindu-i o cotă procentuală din cifra de afaceri şi nu din profit, ori aceasta este în avantajul acestei societăţi.

În prezent, construcţia acestei parcări este finalizată şi este deschisă publicului încă din anul 2012.

“Luând în considerare toate cele mai sus menţionate propunem spre aprobare modificarea contractului de asociere nr. 4127/A/20.11.2009 încheiat între Societatea Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi Societatea Alpha Parking S.R.L., prin act adiţional, conform anexei. Celelalte prevederi ale contractului de asociere nr. 4127/A/20.11.2009 rămân nemodificate”, arată raportul de specialitate.

Comentarii

comentarii