Acasă Actualitate Se stabilesc criteriile pentru acordarea apartamentelor din noul bloc ANL de la...

Se stabilesc criteriile pentru acordarea apartamentelor din noul bloc ANL de la Giroc

DISTRIBUIȚI

Consiliul Județean Timiș a stabilit criteriile cu ajutorul cărora se vor stabili beneficiarii viitoarelor apartamente din blocurile construite de Agenția Națională a Locuinței la Giroc, pe un teren oferit de instituție. Acestea au fost gândite de administrația județeană pentru specialiștii din domeniul sănătății.

Județul Timiș a pus la dispoziția ANL un teren pe raza Comunei Giroc, pentru construirea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, precum și locuințe destinate specialiștilor din sănătate. Lucrările la locuințele construite de ANL sunt în curs de finalizare.

În conformitate cu prevederile legale în domeniu stabilirea solicitanţilor care au acces la locuinţe şi a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor înregistrate, precum şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se realizează în mod obligatoriu după criterii care vor respecta criteriile-cadru cuprinse în anexa nr. 11 şi care se adoptă, cu avizul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, de autorităţile administraţiei publice locale şi/sau centrale care preiau în administrare aceste locuinţe.

Conform propunerii care trebuie aprobată de consilierii județeni, titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în Județul Timiș. Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, şi nici chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari.

Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în Timișoara și zonele limitrofe, pe o rază de 30 km față de Municipiul Timișoara. Solicitanţii care îşi desfăşoară activitatea în zona prevăzută la criteriul acesta, trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puţin un an în Județul Timiș.

Cele mai multe puncte, câte 15, se acordă pentru cei cu studii superioare, au un venit mai mic decât salariul minim pe economie. Sunt tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani 15

Câte zece puncte se vor acorda celor care solicită locuință și sunt chiriaşi într-un spaţiu din fond locativ privat, e căsătorit, are studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă.

Comentarii

comentarii