Acasă Actualitate Ședința Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei – Mitropolia Banatului 2022

Ședința Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei – Mitropolia Banatului 2022

DISTRIBUIȚI

La Sediul Centrului eparhial din Timişoara, s-au desfăşurat, sâmbătă, 22 ianuarie, lucrările Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei pe 2022.

Evenimentul a debutat în biserica cu hramul „Învierea Domnului“ și „Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș” din incinta Reşedinţei mitropolitane, cu oficierea slujbei Te Deum-ului, în cadrul căreia s-au adus rugăciuni de mulțumire către Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Arhiepiscopiei Timișoarei în anul 2021 și s-au invocat binecuvântarea și ajutorul divin pentru noul an.

În prima parte a lucrărilor, membrii Adunării eparhiale s-au reunit în şedinţe formate pe comisiile permanente (administrative-bisericească; culturală și educațională; economică, bugetară și patrimonială; social-filantropică), unde, pe de-o parte, au fost analizate rapoartele de activitate, iar, pe de altă parte, au fost discutate şi propuse spre aprobare proiecte de hotărâri, care se doresc a fi realizate în acest an.

Sinaxă monahală

De asemenea, sub președenția Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan a avut loc și o sinaxă a stareților și starețelor mănăstirilor din cuprinsul eparhiei, în cadrul căreia s-a prezentat raportul de activitate pe anul 2021 al Sectorului Exarhat, privind problemele mănăstirești, constatându-se, că, în anul ce a trecut, activitatea din mănăstiri s-a desfășurat în conformitate cu normele statutare și regulamentare, urmărind îndeaproape toate hotărârile aduse de forurile superioare bisericești de conducere ale eparhiei și de Sfântul Sinod, acestea având ca țel asigurarea desfășurării normale a întregii vieți bisericești și mănăstirești din eparhie.

Totodată a fost evidențiat faptul că, cinul monahal din Eparhia Timisoarei a fost reprezentat la diferite manifestări comemorative, teologice sau istorice, în cadrul cărora s-au întocmit prezentări, articole sau conferințe ce au descris viața monahală ori biografii ale viețuitorilor mănăstirilor românești, precum și studii ce au tratat diverse teme despre spiritualitatea creștină și viețuirea monahală. Avand in vedere că 2022 a fost proclamat, în Patriarhia Romana, drept „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și al creștinului” și „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”, s-a propus desfășurarea de activitati specifice care să promoveze, în conștiinta credincioșilor, rugăciunea – ca element constitutiv al vieții și credinței creștine.

Arhiepiscopia Timișoarei – forme de slujire în societatea contemporană

În partea a doua a întâlnirii, în Sala festivă a Centrului eparhial, după prezentarea Raportului general de activitate al tuturor sectoarelor, au avut loc lucrările în plen ale Adunării Eparhiale, unde au fost prezentate rapoartele de activitate pe anul 2021 ale sectoarelor Arhiepiscopiei Timișoarei.

În raportul de activitate al Sectorului Administrativ-bisericesc s-a reliefat că, în Arhiepiscopia Timișoarei există 363 de unități și subunități bisericești, în cadrul cărora activează 986 de angajați (399 clerici și 587 mireni). De asemenea, au fost punctate hirotoniile săvârșite în anul 2021, mișcările de personal clerical, precum și distincțiile acordate preoților. S-a amintit și faptul că, în cursul anului trecut, 17 preoți au trecut la cele veșnice, din care 2 activi și 15 pensionari.

Raportul de activitate al Sectorului Cultural a prezentat activitățile culturale desfășurate anul trecut, aparițiile editoriale, parteneriatele cu instituțiile culturale, evidențiindu-se preocuparea pentru organizarea multiplelor evenimente dedicate Anului omagial și comemorativ.

Raportul privind activitatea Sectorului Social-Filantropic și Misionar în anul 2021 a enumerat și evidențiat activitățile desfășurate atât în domeniul protecției drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilități, a persoanelor seropozitive, a sprijinirii persoanelor vârstnice fără aparținători, a familiilor cu risc social ridicat, cât și în domeniul asistenței religioase din spitale, armată, penitenciar, case de copii și servicii rezidențiale pentru vârstnici. Între acestea s-au evidențiat proiectul de „Telemedicină – Sănătatea la un click distanță”, prin care se oferă consultații medicale de specialitate pentru persoanele neasigurate sau aflate în zone lipsite de servicii medicale ori pentru persoanele nedeplasabile, dar și oferirea constantă de hrană și produse de igienă pentru migranți, persoane fără adăpost și pacienți de la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel și Spitalul de Psihiatrie Gătaia. Totodată, s-a remarcat faptul că programele desfășurate anul trecut au cuprins 13.240 de beneficiari, iar totalul investiţiilor făcute în domeniul asistenţei sociale de Centrul eparhial, împreună cu parohiile şi ONG-urile ce funcționează cu binecuvântarea Bisericii s-au ridicat la suma de 5.073.241 lei.

Raportul de activitate al Sectorului Învățământ și activități cu tineretul a subliniat toate activitățile desfășurate în anul 2021, precum și proiectele educațional-catehetice și cultural-teologice, organizate în colaborare cu instituții de cultură din țară și străinătate. Printre acestea s-a reliefat preocuparea majoră atât pentru elevii claselor de teologie din cadrul Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” și pentru studenții teologi de la Specializarea Teologie Ortodoxă, din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, cât și pentru predarea religiei în școli, pentru reorganizarea cercurilor pedagogice ale disciplinei religie, pentru desfășurarea activităților de formare continuă, pentru organizarea concursurilor școlare județene incluse în Calendarul Activităților Educative Școlare, pentru activitățile derulate la nivelul unităților școlare.

Sectorul Economic a prezentat contul de execuție bugetară pe anul 2021 și bilanțul contabil pe același an. Sectorul Patrimoniu și construcții bisericești a prezentat raportul de activități desfășurate anul trecut, între care au fost evidențiate solicitările de finanţări către SSC, către Consiliile Locale şi Consiliul Judeţean; solicitările privind lucrările de reparaţii capitale sau curente la biserici; solicitările privind reparațiile la casele parohiale, precum și solicitările privind lucrările de construire de biserici noi, de aşezăminte sociale și educaționale, de capele mortuare, corpuri de chilii, case parohiale și alte edificii bisericești.

În cadrul raportului de activitate al Serviciului Juridic au fost prezentate activitățile desfășurate în anul trecut, ce au constat în întocmirea de contracte (de arendare, de închiriere, de comodat, de vânzare-cumpărare, de prestări servicii, de antepriză/execuție, de colaborare, de voluntariat), acorduri, convenții ale Arhiepiscopiei Timișoarei sau pentru unele unități bisericești subordonate.

În ședința Adunării Eparhiale s-a evidențiat faptul că, la 25 septembrie, s-au întrunit în ședință de lucru Ierarhii Mitropoliei Banatului, fiind analizate argumentele locale pentru canonizarea preotului profesor Ilarion V. Felea și a protosinghelului Calistrat Bobu. A fost reliefat și evenimentul de la 6 octombrie 2021, când s-au împlinit 75 de ani de la sfințirea Catedralei Mitropolitane, prilej cu care au fost oficiate slujbe de pomenire pentru ctitorii și slujitorii monumentalului lăcaș de cult din capitala Banatului, trecuți la Domnul.

După citirea rapoartelor de activitate a tuturor sectoarelor eparhiei au fost prezentate și rapoartele cu propuneri pentru anul în curs a comisiilor Adunării eparhiale. Având în vedere că anul 2022 a fost proclamat drept „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și al creștinului” și „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”, Înaltpreasfinția Sa a propus tipărirea unui tiraj de 100.000 de cărți de rugăciuni, care să fie oferite copiilor ortodocși din Arhiepiscopia Timișoarei. De asemenea, s-a propus ca fiecare părinte consilier să viziteze și să slujească Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, pe parcursul anului, în cât mai multe comunități parohiale din eparhie.

Cuvântul de încheiere a aparţinut Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, care a exprimat cuvinte de mulțumire atât membrilor Adunării eparhiale, cât și principalelor instituţii locale şi judeţene pentru implicarea în viaţa Bisericii bănăţene, dorind ca această colaborare între Biserică şi instituţiile Statului să continue şi pe viitor pentru binele semenilor.

Comentarii

comentarii