Acasă Eveniment Societatea civilă a dat Guvernul României în judecată

Societatea civilă a dat Guvernul României în judecată

DISTRIBUIȚI

Pentru a fi scoase cele patru proiecte de coduri de legi şi a fi organizate dezbateri publice
Fundatia Centrul de Resurse Juridice, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România- Comitetul Helsinki (APADOR-CH), Asociaţia Română pentru Transparenţă, Institutul pentru Politici Publice, Asociaţia Jurnaliştilor din România, Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind, Centrul pentru Jurnalism Independent, Clubul Român de Presă, Agenţia de Monitorizare a Presei, Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale-CENTRAS, Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale, Centrul de Resurse pentru Participare Publică, Asociaţia Pro Democraţia, prin mandatar Centrul de Resurse Juridice, în temeiul art. 7 din Lg.554/2009 privind contenciosul administrativ, cheamă Guvernul României în judecată, pentru a retrage cele patru proiecte de coduri de legi.

“Formulăm prezenta plângere prealabilă împotriva următoarelor Hotărâri ale Guvernului României: E36 din 11.03.2009, privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege privind Codul civil; E24 din 25.02.2009, privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege privind Codul penal; E25 din 25.02.2009, pentru supunerea spre adoptare a proiectului de lege privind Codul de procedură penală şi E26 din 25.02.2009 pentru supunerea spre adoptare a proiectului de lege privind Codul de procedura civilă.

Organizaţiile îşi motivează acţiunea prin faptul că cele patru proiecte de acte normative au fost trimise spre adoptare Senatului României fără respectarea dispoziţiilor art. 6 din Lg.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică. De aceea, organizaţiile cer retragerea proiectelelor celor patru coduri din Parlament şi să fie organizată. pentru fiecare cod în parte. câte o dezbatere publică. la interval de o lună, dând astfel posibilitatea societăţii civile să ia cunoştinţă şi să formuleze recomandările pe care le consideră necesare faţă de conţinutul acestor coduri. “”Vă rugăm să luaţi act că nu există nici o justificare legală pentru încălcarea Legii transparenţei decizionale în administraţia publică, nr. 52/2003.

O astfel de conduită a Guvernului României înseamnă o încălcare a legii sus menţionate, precum şi a Constituţiei României şi nu este specifică unui stat de drept”, se arată în documentul de chemare în judecată a Guvernului României de către societatea civilă din România.
Gh. M.

Comentarii

comentarii