Acasă Actualitate Spinul din carne. Polis și Paideia -simpozion internațional de teologie, la Academia...

Spinul din carne. Polis și Paideia -simpozion internațional de teologie, la Academia Română Timișoara

686
DISTRIBUIȚI

La Academia Română Timișoara, va avea loc simpozionul internațional de teologie Polis și Paideia. Temeiuri biblice și educație ascetică în Răsăritul creștin, organizat de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, în colaborare cu Mitropolia Banatului, în perioada 23 -24 noiembrie 2020.

Acest simpozion își propune să exploreze relația mai amplă dintre polis și paideia, așa cum s-a configurat aceasta începând din Antichitatea creștină târzie până în prezent.

În primul rând trebuie spus că instituția educației, la fel ca polisul, e străveche, am putea spune că e veche de când lumea. Ne referim aici la Adam, care după cum spun Sfinții Părinți, în Grădina Edenului, era asemenea unui ”prunc” din punct de vedere duhovnicesc, ceea ce înseamnă că el era chemat să ”crească” și să se ”maturizeze” în comuniunea sa intimă și profundă cu Dumnezeu.

”Înțelegem, așadar, că adevărata educație reprezintă, așa cum spunea Allan Bloom, o ”meditație asupra sufletelor noastre”, întregul demers paideic putând fi redus, după expresia Sfântului Irineu de Lyon, la o ”coacere” duhovnicească a sufletului.

După cum știm, punctul culminant al acestei maturizări duhovnicești constă în dobândirea ”stării bărbatului desăvârșit”, a ”măsurii vârstei deplinătății lui Hristos” (Efeseni 4, 13). În acest context accentuăm faptul că experiența maturizării noastre în Hristos nu mai trebuie condiționată de sfera semantică a excepționalului, ci, mai curând, ea trebuie înțeleasă în sfera firească a înduhovnicirii noastre.

Fie că trăim în pustie, fie că trăim în cetate, fiecare dintre noi reprezintă o posibilitate de sfințenie, deoarece Hristos e pedagogul suprem al umanității”, transmite Mitropolia Banatului.

Temele sugerate includ, dar nu se limitează la: Teologie și educație ascetică în Răsăritul creștin. Exegeză biblică și hermeneutică teologică în patristica răsăriteană. ”Spinul din carne”: boală și sfințenie în vremuri de criză. Exerciții spirituale și monahism antic timpuriu. Vederea lui Dumnezeu și simțurile duhovnicești în literatura ascetică răsăriteană.

Teme și motive teologice în hagiografia creștină. Spiritualitate liturgică în context contemporan. ”Cetatea asediată”: pandemie și soteriologie. Pandemie și apostazie [Desacralizarea mediatică a Euharistiei]. Omul – între afirmare de sine și negare de sine

Secolul XXI – post-religios sau meta-religios?

Având în vedere contextul pandemic național și internațional, această întâlnire științifică se va desfășura în format hibrid (on-line și on-site).

Propunerile de lucrări trebuie să conțină numele și prenumele autorului, titlul academic, afilierea instituțională (dacă este cazul) și adresa de email. Titlurile comunicărilor trebuie trimise până la data de 15. 11. 2020 la următoarea adresă de email: daniel.lemeni@e-uvt.ro.

Lucrările simpozionului vor fi publicate într-un volum la o editură acreditată CNCS (Categoria B).

Comentarii

comentarii