Acasă Actualitate „Strategia UE pentru Regiunea Dunării, subiect major de cercetare ştiinţifică al Comisiei...

„Strategia UE pentru Regiunea Dunării, subiect major de cercetare ştiinţifică al Comisiei Europene”

512
DISTRIBUIȚI

Intreviu cu prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”
– D-le rector, zilele trecute aţi participat la Conferinţa Internaţională „Strategia UE pentru regiunea Dunării”, care s-a desfăşurat la Constanţa şi Tulcea, având ca organizatori Comisia Europeană, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Care sunt principalele coordonate privind acţiunile factorilor interesaţi în regiunea Dunării? 
– După participarea în Parlamentul European, la Conferinţa Internaţională „Strategia UE pentru dezvoltare în zona Danubiană”, invitat fiind de Comisia Europeană, Conferinţa internaţională de la Constanţa şi Tulcea a marcat finalul seriei de evenimente destinate consultării publice cu privire la „Strategia UE pentru Regiunea Dunării”, care au debutat în luna februarie 2010, la Ulm (Germania). Acest al doilea exerciţiu de planificare strategică, în profil teritorial, realizat la nivelul Uniunii Europene, după Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice, este o oportunitate pentru a explora modalităţile concrete şi realizarea obiectivului de coeziune teritorială. Este necesară acordarea unui rol important abordării integrate şi dimensiunii teritoriale în planificarea şi implementarea politicilor şi programelor europene şi naţionale. Comisarul european pentru Politică Regională, Johannes Hahn, în calitate de co-iniţiator al acestei strategii, a felicitat România şi a subliniat importanţa cooperării statelor riverane pentru obţinerea unor rezultate concrete. De asemenea, au fost dezbătute posibilele acţiuni care vor fi prezentate în Planul de Acţiune al Comisiei Europene, prin intermediul Direcţiei Generale pentru Politici Regionale (DG Regio). Acest Plan de acţiune va fi pregătit în urma analizării şi dezbaterilor cu privire la contribuţiile primite de la statele şi factorii interesaţi din Regiunea Dunării.  
– Care sunt problemele dezbătute de reprezentanţii celor şapte ţări prezenţi la conferinţă în ceea ce priveşte proiectul DATOURWAY?
– În cadrul proiectului „Dunărea – râu al cooperării” sunt vizate aspecte legate de ameliorarea situaţiei actuale a mediului şi îmbunătăţirii calităţii vieţii în regiunea Dunării, prin eforturi de cooperare internaţională. Obiectivele specifice ale proiectului sunt promovarea unei dezvoltări teritoriale şi durabile, prin integrarea zonelor marginale şi cu accesibilitate redusă, proiect susţinut în alocuţiunea pe care am avut-o în Parlamentul European, identificarea şi valorizarea potenţialului de dezvoltare a localităţilor urbane şi rurale precum şi îmbunătăţirea situaţiei economice prin activităţi de turism. D-na ministru Elena Udrea a expus un program integrat susţinut financiar cu fonduri comunitare, bine apreciat de cei prezenţi, referitor la valorificarea resurselor turistice pe teritoriul României dedicat Dunării.
– Proiectul DATOURWAY îşi propune să aducă o contribuţie la dezvoltarea durabilă a regiunii Dunării, prin sprijinirea dezvoltării turismului de-a lungul văii Dunării, urmând a fi abordate cu prioritate zonele rurale. Are prevederi Proiectul DATOURWAY pentru România şi zona Aradului?
– Acest proiect din domeniul turistic, la care participă 16 parteneri, din şapte ţări, coordonaţi de liderul de proiect VÁTI – organizaţie neguvernamentală pentru  Dezvoltare Regională şi Planificare Urbană, din Ungaria, prezintă dezvoltarea unui set de strategii şi proiecte pilot în cinci arii de interes distincte, cu potenţial turistic important (4 proiecte între doi sau trei parteneri pentru teritorii mai mici şi unul pentru întregul cuprins al Dunării) în care este cuprins şi proiectul bazinului Tisa şi afluenţilor săi. Proiectul începe în anul 2011, iar Aradul are şanse, prin râul Mureş, afluent al Tisei, să fie cuprins într-unul din aceste proiecte transfrontaliere.
– Ce ne puteţi relata referitor la Delta Dunării, rezervaţia biosferei?
– În parteneriat cu d-na director general al Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice, dr. Manuela Sidoroff, s-a depus un proiect pentru reabilitarea, reconstrucţia şi prezervarea unor ecosisteme din Delta Dunării, prin construirea din fonduri structurale şi contribuţie a celor două instituţii, a unui Institut de Cercetări şi Dezvoltare în domeniul ştiinţelor biologice amplasat la Murighiol (Tulcea). Acesta se doreşte a fi un centru internaţional de cercetări, care va avea următoarele obiective: stabilirea strategiilor naţionale pentru conservarea resurselor genetice (crearea unei baze naţionale de date genetice) şi impactul climatic global asupra biodiversităţii şi ecosistemelor. În prezent există un teren în Murighiol destinat viitorului institut precum şi un proiect în valoare de 50 milioane euro. S-a reuşit, în cadrul conferinţei, înscrierea acestui proiect pe lista de priorităţi a Uniunii Europene. Dezbaterile viitoare de la Ulm, din luna septembrie şi cele din decembrie de la Bruxelles, urmează să se pronunţe asupra aprobării acestor fonduri necesare de către Comisia Europeană, ca un proiect strategic.           

Explic foto: Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al UVVG şi dr. Manuela Sidoroff, directorul Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare, pentru Ştiinţe Biologice la Conferinţa Internaţională de la Constanţa
Planul de dezvoltare al Institutului de Cercetări şi Dezvoltare în domeniul ştiinţelor biologice amplasat la Murighiol
Reprezentanţi ai statelor din bazinul Dunării prezenţi la conferinţă

Comentarii

comentarii