Acasă Actualitate Taxe şi impozite prevăzute pentru anul 2022, în comuna Dudeştii Noi

Taxe şi impozite prevăzute pentru anul 2022, în comuna Dudeştii Noi

DISTRIBUIȚI

Pentru anul 2022, aleşii locali ai comunei Dudeştii Noi stabilesc cuantumurile taxelor speciale, ale tarifelor, ale redevenţelor, respectiv chiriilor percepute în comuna Dudeştii Noi după cum sunt prezentate în tabelul postat pe site-ul Primăriei Dudeştii Noi, la care se adaugă o cotă adiţională de 0,5 %.

Calculul impozitului pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse 0,11%,+ cota adiţională de 0,5 % asupra valorii impozabile a clădirii.

(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2.

TAXE SPECIALE

*  taxă specială de gospodărire comunală 84,13 lei/gospodărie/an

*  taxă de dezvoltare și înfrumusețare a comunei Dudeștii Noi 0,25% din valoarea lucrărilor autorizate

* taxa specială pentru eliberare certificat de înregistrare fiscală 13,33 lei

* taxă specială pentru eliberarea de copii după documente din arhiva Primăriei 6,15 lei/pagină – o față A4 13,33 lei/pagină – o față A3.

* taxă specială pentru eliberarea de avize, acorduri 5.1. aviz racord electric pentru locuințe 5.2. aviz racord electric pentru clădiri în care se desfăşoară activitate economică 5.3. acord de principiu/ aviz de oportunitate pentru planuri de urbanism zonale 5.4. aviz utilități publice 5.5. acord racord la drum comunal asfaltat 5.6. acord/aviz execuție lucrări pe domeniul public/privat al comunei Dudeştii Noi 27,70 lei lei 61,56 lei lei 334,47 lei lei 27,70 lei lei – persoane fizice, 61,56 lei lei – persoane juridice 7797,6 lei lei 1 leu/m2 de suprafață.

* chirie pentru teren intravilan 0,18 lei/m2/an 16. chirie pentru spații de locuit 6,15 lei lei/m2/an; chirie închiriere teren pentru terase 2,97 lei lei/m2/lună

* taxa specială pentru folosirea terenului de tenis/volei de la Arena Sportivă Dudeștii Noi Pentru tenis: 100 de lei/oră în sezonul de iarnă 70 de lei/oră în sezonul de vară 800 de lei/an pentru abonament3 ( 85 lei/ora*4 ore/luna*12 luni-4080 lei. Pentru volei: 130 de lei/oră în sezonul de iarnă 100 de lei/oră în sezonul de vară 1.500 de lei/an pentru abonament5.

 

Comentarii

comentarii