Acasă Actualitate TimCultura 2023 – 220 de proiecte culturale primesc fonduri nerambursabile de la...

TimCultura 2023 – 220 de proiecte culturale primesc fonduri nerambursabile de la Consiliul Județean Timiș

DISTRIBUIȚI

Din cele 387 de proiecte depuse pe programul TimCultura al Consiliului Județean Timiș, 220 au fost acceptate pentru finanțare de către comisia de selecție. Suma totală solicitată s-a ridicat la peste 19 milioane de lei, iar bugetul disponibil pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor cultural – artistice și de tineret este de 7.250.000 lei,  din care 6.900.000 lei sunt pentru finanțarea proiectelor culturale, iar 350.000 lei pentru finanțarea celor de tineret.

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a ținut cont de mai multe criterii, dintre care menționăm: valoarea culturală și artistică, originalitatea, capacitatea financiară și operațională a solicitantului, impactul, gradul de cofinanțare, relevanța în dezvoltarea culturală a județului, evidențierea multiculturalității, promovarea competitivității în rândul elevilor, valorificarea patrimoniului cultural bănățean cât și sustenabilitatea în timp a proiectului.

Rezultatele selecției pot fi consultate pe pagina programului, www.timcultura.cjtimis.ro. Contestațiile pot fi depuse până marți, 21 martie, ora 15.00, la Registratura Consiliului Județean.

Cea mai mare concurență s-a înregistrat la capitolul dedicat organizațiilor neguvernamentale. Acestea au depus proiecte cu o valoare totală de aproximativ 11 milioane lei.

Vor beneficia de fonduri nerambursabile festivaluri urbane, de jazz, literatură, cinema, magie, concerte simfonice, acțiuni ce îmbină știința și cultura, evenimente dedicate studenților, precum și multe alte proiecte ce deschid actul cultural în întreg județul.

Dintre ariile tematice pentru care s-au putut depune proiecte amintim artele spectacolului, patrimoniul cultural, artele vizuale, educația prin cultură și cultură prin educație, proiecte editoriale și literare, mobilitate, formare profesională, educație, educație în sănătate, mediu, incluziune socială, valorizarea spațiului DKMT și capitala europeană a culturii (doar proiectele derulate în cadrul sau sub umbrela Programului Național Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii).

TimCultura este un program de finanțare nerambursabilă al Consiliul Județean Timiș, prin care instituția își propune să încurajeze activitățile culturale și de tineret, să centreze oferta artistică pe public și să înlăture inegalitățile de acces prin stimularea vieţii cultural-artistice în comunele și orașele județului. De asemenea, programul de finanțare va contribui la dezvoltarea ofertei culturale timișene în contextul titlului „Timișoara, Capitală Europeană a Culturii 2023”.

Comentarii

comentarii