Acasă Actualitate Timişorenii care câştigă sub 1.000 de lei, ajutaţi să-şi plătească încălzirea

Timişorenii care câştigă sub 1.000 de lei, ajutaţi să-şi plătească încălzirea

DISTRIBUIȚI
Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara anunţă că persoanele singure sau familiile care începând cu luna aprilie îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru plata încălzirii locuinţei pot depune, în perioada 11-29 aprilie, cererile şi documentele necesare pentru a beneficia de acest sprijin financiar.

 Condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru primirea ajutorului de la bugetul local se referă la venitul lunar net pe membru de familie, acesta trebuind să fie de până la 1.000 de lei. Cererea, declaraţia pe propria răspundere şi documentele justificative se vor depune individual sau prin asociaţia de proprietari/locatari la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, de pe bdul. 16 Decembrie nr. 15, zilnic, între orele 10-12, iar marţi şi joi, şi între orele 15-17. Actele ce trebuie depuse sunt: cerere şi declaraţii pe propria răspundere – tip (privind componenţa familiei, a veniturilor realizate, respectiv privind proprietăţile); copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită ajutorul; acte din care rezultă calitatea titularului cererii  faţa de imobilul pentru care solicită ajutorul; acte privind veniturile nete realizate de familie în luna anterioara depunerii cererii. “Persoanele singure sau membrii de familie care declară că nu realizează niciunul din veniturile enumerate în formularul tipizat, vor anexa şi o declaraţie privind veniturile din care se întreţin, cu menţionarea luării la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale. Titularii ajutorului pentru încălzirea locuinţei au obligaţia de a anunţa orice modificare intervenită în componenţa familiei, a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, în termen de 5 zile de la data modificării. Comunicarea modificărilor se face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere”, explică Maria Stoianov, directorul direcţiei. Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul din Bd.16 Decembrie nr.15 sau la numărul de telefon 0256/293884.
 

Comentarii

comentarii