Acasă Eveniment Toată Regiunea de Vest are aer poluat

Toată Regiunea de Vest are aer poluat

451
DISTRIBUIȚI

16 staţii automate monitorizează calitatea aerului
Conform Agenţiei Regionale de Protecţia Mediului (ARPM) Timişoara, în Regiunea Vest, categoriile de surse de poluare a atmosferei sunt aproximativ aceleaşi în toate judeţele –Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş: traficul rutier, prezenţa instalaţiilor mari de ardere şi a
obiectivelor industriale în apropierea sau imediata vecinătate a zonelor locuite şi deponiile de deşeuri. În general, se produce poluarea aerului ambiental cu pulberi în suspensie, PM10 şi pulberi sedimentabile, a căror concentraţie depăşeşte de multe ori valorile limită. Adesea, şi zgomotul este depăşit.

Cinci staţii în Timiş

La nivelul Regiunii Vest funcţionează 16 staţii automate de monitorizare a calităţii aerului: două staţii în Arad (pe fond urban şi una pe trafic plus industrie) şi una în Nădlac, pe trafic-semiurban. În judeţul Caraş-Severin sunt două staţii pe fond industrial, la Reşita şi Oţelu Roşu, una pe Muntele Semenic, una pe fond urban-trafic, la Moldova Nouă şi una pe fond trafic, la Buchin. În Timiş funcţionează cinci staţii: două pe trafic, una pe fond urban şi una pe fond industrial, în Timişoara, iar una se află în localitatea Carani. Datorită restricţiilor bugetare s-au sistat monitorizările realizate prin prelevări manuale şi determinări chimice. În Arad, monitorizarea semiautomată a calităţii aerului poluanţi gazoşi se face doar într-un singur punct de prelevare, deoarece instalaţiile de recoltare poluanţi gazoşi şi aerosoli sunt îmbătrânite, defecte şi cu perioada de funcţionare depăşită (achiziţionate în anul 1989), fiind propuse spre casare.

Există soluţii?

La staţiile de monitorizare AR1 si AR3 se fac măsurători continue de precursori organici ai ozonului (benzen, toluen, etilbenzen, o–xilen, m-xilen şi p-xilen), ale căror valori au fost în limitele normale. ARPM Timişoara susţine că poluarea aerului din cauza prezenţei traficului are aceleaşi cauze în toate judeţele: starea necorespunzătoare a drumurilor şi a unei mari părţi a autovehiculelor care circulă, salubrizarea insuficientă şi ineficientă a străzilor din localităţi. Prezenţa instalaţiilor mari de ardere, uneori chiar în interiorul localităţilor (de ex: Arad, Timişoara), produce poluarea atmosferei, ele nefiind dotate în totalitate cu echipamentele necesare pentru evitarea completă a emisiei de poluanţi în atmosferă. E nevoie de înlocuirea arzătoarelor, realizarea desulfurării gazelor de ardere, monitorizarea emisiilor de SO2, NO2 şi pulberi. De asemenea, şi monitorizările privind radiaţiile sunt efectuate lunar la aerosoli, depuneri atmosferice sau vegetaţia spontană şi sol necultivat, iar rezultatele arată că Timişul nu este afectat de aradiaţii periculoase sănătăţii umane, a animalelor sau plantelor.

Comentarii

comentarii