Acasă Actualitate UMF Timișoara – 75 de ani de la înființare, după un decret...

UMF Timișoara – 75 de ani de la înființare, după un decret semnat de regele Mihai I al României

937
DISTRIBUIȚI

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara a marcat 75 de ani de la înfiinţare, cu o activitate continuă de învăţământ universitar, iar în prezent este formată din Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie.

Facultatea de medicină începe să funcționeze concret, în 15 iulie 1945, iar trei zile mai târziu, în 18 iulie 1945, a avut loc deschiderea festivă.

Astfel, de 75 desfăşoară o activitate complexă de învăţământ medical superior, de cercetare şi asistenţă medicală de înaltă calificare. Realizările universităţii sunt, fireşte, rezultatul muncii stăruitoare desfăşurate de cadrele didactice, studenţi şi personalul tehnic-administrativ.

Facultatea de Medicină din Timişoara a luat fiinţă în anul 1945, într-un moment de cotitură politică, economică şi socială pentru ţară, când România a intrat sub conul de umbră al lagărului comunist.

Este bine cunoscută situaţia sanitară precară a României în perioada interbelică. Boli aşa-zise sociale: tuberculoza, pelagra, malaria şi altele aveau mare răspândire, mortalitatea infantilă ridicându-se până la 180‰, iar cea generală până la 20-22‰.

Necesitatea stringentă de formare a unor cadre medicale a solicitat mărirea capacităţii de şcolarizare a celor trei facultăţi de medicină existente în ţară la acel moment.

În decembrie 1944 a fost emis decretul nr. 660 pentru înfiinţarea Universităţii de Vest, care la 30 decembrie ale aceluiaşi an a fost semnat de Regele Mihai I.

În articolul 1 al Decretului-Lege, Universitatea de Vest din Timişoara cuprindea Facultăţile de Drept, Litere şi Filozofie, Ştiinţe, Medicină Umană, Medicină Veterinară, Farmacie şi Teologie.

Primul document care consemnează înfiinţarea Facultăţii de Medicină din Timişoara este Decretul nr. 104 din 17 ianuarie 1945, semnat de Dr. Dumitru Bagdasar, ministrul Sănătăţii din acea vreme, personalitate proeminentă a vieţii noastre medicale, dar documentul fundamental care a condus de drept şi de fapt la înfiinţarea Facultăţii de Medicină a fost Legea nr. 361 din 4 mai 1945, care modifica prevederile Decretului-Lege de înfiinţare a Universităţii de Vest, în sensul necesităţilor obiective impuse de formarea în această parte a ţării a unor specialişti în domeniul ocrotirii sănătăţii.

Facultatea de Medicină din Timişoara începe să funcţioneze în mod efectiv la 15 iulie 1945 cu primii doi ani de studiu: în anul I cu 412 studenţi, iar în anul II, cu 76.

Deschiderea festivă a facultăţii, la 18 iulie 1945, eveniment aşteptat cu nerăbdare de către studenţi, a fost primită cu vie satisfacţie. În cuvântul inaugural rostit de decanul facultăţii, Prof. Dr. Şerban Brătianu, s-a subliniat importanţa înfiinţării acestui lăcaş de învăţământ medical superior, vechi deziderat al Banatului şi atât de necesar sănătăţii publice.

În primele trei luni (iulie-septembrie 1945) s-au ţinut doar cursuri teoretice: anatomie, fiziologie, chimie, în sala mare şi alte încăperi din clădirea actualei Case a Studenţilor de pe B-dul Tinereţii (fostul liceu „Notre Dame”).

O substanţială schimbare a desfăşurării procesului de învăţământ medical s-a produs în octombrie 1945, când facultăţii i s-a atribuit actualul local – fosta fundaţie „Banatia” edificată în 1936, rechiziţionată şi transformată în spital militar sovietic în timpul celui de-al II-lea Război Mondial. Din toamna anului 1944 a fost evacuat la cererea guvernului român. S-a trecut atunci la o activitate febrilă de creare a bazei de învăţământ.

”Mă bucur și este o onoare faptul că în primul meu an de mandat ca rector al Universității de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara, Universitatea marchează 75 de ani de activitate. Și aceasta pentru că acest mandat îl voi dedica în primul rând dezvoltării Universității, atât pe direcție internă, cât și externă, obținerii acreditării internaționale și digitalizării Universității. UMFT este Universitatea care se dezvoltă împreună cu noi – cadre universitare și studenți. Doar împreună putem duce mai departe tradiția și doar împreună putem dezvolta și pregăti Universitatea noastră să răspundă cât mai bine nevoilor actuale de educație universitară în Medicină”, a spus prof. dr. Octavian Crețu, rectorul UMF ”Victor Babeș” Timișoara, cu acest prilej.

Comentarii

comentarii