Acasă Actualitate Uniunea Europeană dă peste 8 miliarde de euro pentru agricultura românească

Uniunea Europeană dă peste 8 miliarde de euro pentru agricultura românească

DISTRIBUIȚI

Alocarea financiară a Uniunii Europene din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), acordată României prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) în perioada 2007-2013, este de 8.022,50 miliarde de euro. La aceasta se adaugă contribuţia naţională, de la bugetul de stat, în valoare de 1.948,29 miliarde de euro. Primele măsuri accesibile şi aplicabile pentru agricultura românească au avut în vedere continuarea măsurilor din cadrul Programului SAPARD. Dintre acestea, cinci măsuri vizează investiţii pentru modernizarea şi restructurarea sectoarelor agroalimentar şi forestier, dezvoltarea activităţilor non-agricole (micro-întreprinderi, turistice, servicii de bază pentru economia şi populaţia rurală etc.), care includ şi schemele de ajutor de stat XS13 şi XS28 şi trei măsuri au ca obiectiv strategic îmbunătăţirea competitivităţii fermelor comerciale şi de semi-subzistenţă şi a asociaţiilor acestora. Alocarea financiară publică pentru licitarea proiectelor aferente măsurilor lansate, pentru exerciţiul bugetar 2008, supusă consultării membrilor Comitetului de Monitorizare în cele două reuniuni organizate pe parcursul anului, a fost de 1.837,60 mil. de euro. La aceasta se adaugă şi alocările pentru măsurile din axa 2 măsura 211- Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată, 212- Sprijin pentru Zone Defavorizate – altele decât Zona Montană, 214- Plăţi de Agro-mediu, (295,41 mil.euro), măsura 511- Asistenţă tehnică (43,25 mil.euro) şi măsura 611- Plăţi complementare directe (178,96 mil.euro), ajungând la 2.355,22 mil.euro, respectiv 23,62% din totalul alocărilor. Este în desfăşurare sesiunea de depunere a proiectelor pentru măsura 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” (15 iunie – 31 iulie 2009), iar Măsura 142 -„Înfiinţarea grupurilor de producători” are sesiunea de depunere continuă. În săptămâna 17 – 21 august, au fost efectuate plăţi în valoare totală de 8.942.209 euro (3.159.781 euro aferente măsurii 112, 3.611.215 euro pentru măsura 121, 2.025.162 euro pentru măsura 123 inclusiv schemele de ajutor de ajutor de stat, 58.514 euro pentru măsura 312, 51.994 euro pentru măsura 313 şi 35.543 euro pentru măsura de Asistenţă Tehnică).

Comentarii

comentarii