Acasă Actualitate USAMVB și SCDA Lovrin organizează conferința internațională Pajiștea în contextual schimbărilor climatice

USAMVB și SCDA Lovrin organizează conferința internațională Pajiștea în contextual schimbărilor climatice

DISTRIBUIȚI

În perioada 30 iunie – 2 iulie 2022, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara, Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Lovrin, împreună cu Societatea Română de Pajiști organizează conferința internațională cu tema: ”Pajiștea în contextual schimbărilor climatice”, în Râușor, Râu de Mori, județul Hunedoara.

Partenerii conferinței sunt Universitatea de Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Universitatea din Craiova, Facultatea de Agronomie, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova, Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Pentru Pajişti Vaslui, Grădina Botanică Națională (Institut) ”Alexandru Ciubotaru”, Chișinău, Republica Moldova.

După deschiderea reuniunii anuale a Societăţii Române de Pajişti (SRP) – 2022, va avea loc omagierea seniorilor – prof.univ.dr. Alexandru Moisuc și prof.univ.dr. Ioanin Ionescu de către conducerea Societății Române de  Pajiști, urmat de prezentarea lucrărilor după cum urmează: prof. univ. dr. SAMFIRA Ionel (USAMVB ”Regele Mihai I al României” din  Timișoara) – Optimizarea sistemului de utilizare intercomunală a pășunilor alpine din România.

Studiu de caz: Pășunile alpine din Tara Hațegului – Retezat, cu privire specială la problemele tehnice, ecologice, juridice și cadastrale, Dr. Ing. SIMON Mihai (USAMVB ”Regele Mihai I al României” din Timișoara) – Utilizarea mijloacelor şi metodelor specifice fotogrammetriei aeriene, în analiza pajiştilor, autori: SIMON Mihai, COJOCARIU Luminiţa, COPĂCEAN Loredana, POPESCU Cosmin Alin), Dr. ŢÎŢEI Victor (“Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute), Republic of Moldova) – Calitatea furajului unor soiuri românești de Festuca arundinacea cultivate în Republica Moldova (Autori: ŢÎŢEI Victor, COȘMAN Sergiu, COȘMAN Valentina, OLAR Mihai Șef lucr. dr. STAVARACHE Mihai (USV „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi) –

Cercetări privind influenţa unor factori tehnologici asupra unor parametri fizici ai seminţelor de sparcetă (Onobrychis viciifolia Scop), (Autori: VACARCIUC Manuela-Elena, GAVRILĂ Cristian-Sorin, DUMITRIU Simona, NAZARE Adrian-Ilie, STAVARACHE Mihai, SAMUIL Costel), Șef lucr. dr. STAVARACHE Mihai (USV „Ion Ionescu de la Brad”, din Iaşi) –

Cercetări privind evoluţia unor parametri de calitate la unele specii din pajiştile permanente de bărboasă (Dichanthium ischaemum (L.) Roberty), (Autori: NAZARE Adrian-Ilie, STAVARACHE Mihai, SAMUIL Costel, VÎNTU Vasile), Prof. univ dr. FILIPOV Feodor (USV „Ion Ionescu de la Brad”, din Iaşi) – Influența schimbărilor climatice globale asupra unor caracteristici ale solurilor din pajiști (FILIPOV Feodor, SAMUIL Costel, STAVARACHE Mihai, VÎNTU Vasile). Sâmbătă, 2 iunie 2022 ultima zi a conferinței are loc o masă rotundă – discuții pentru stabilirea obiectivelor viitoare ale activității Societății Române de Pajiști.

 

Comentarii

comentarii