Acasă Actualitate UVVG continuă înscrierile pentru sesiunea de toamnă

UVVG continuă înscrierile pentru sesiunea de toamnă

DISTRIBUIȚI

Nu se percepe taxă de înscriere şi nici taxă de admitere

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad continuă înscrierile pentru sesiunea de toamnă, anul universitar 2014-2015, la toate cele 6 facultăţi.

Nu se mai fac înscrieri doar la acele specializări din cadrul Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară, unde s-au completat locurile în sesiunea de vară.
Oferta Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” cuprinde 32 de specializări licenţă, 24 programe de studii aprofundate la nivel de masterat, 6 cursuri postuniversitare de specialitate, Şcoală doctorală în domeniul medicină şi biologiei, Şcoală postdoctorală – conform proiectelor europene existente la UVVG.
Viitorii studenţi pot opta pentru studii de licenţă şi masterat în domeniul: juridic, economic, marketing, administrarea afacerilor, medicină – farmacie, nutriţie şi dietetică, balneofiziokinetoterapie şi recuperare, psihologie, ştiinţele educaţiei, pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, asistenţă socială, educaţie fizică şi sport, ştiinţele umaniste, politice şi administrative, biologie, ecologie şi protecţia mediului, informatică (română sau engleză), silvicultură.  
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” are calificativul maxim „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” acordat de ARACIS pentru performanţele obţinute în asigurarea calităţii actului de educaţie.  
* Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” acordă locuri de şcolarizare gratuită, în număr nelimitat, studenţilor merituoşi, prin Bursele „Vasile Goldiş” şi condiţii avantajoase pentru cazare şi masă.
* Nu se percepe taxă de înscriere şi nici taxă de admitere pentru sesiunea de toamnă
Facilităţi acordate studenţilor:
* Absolvenţii de liceu, promoţia 2014, care au obţinut media la bacalaureat cuprinsă între 8,50 şi 10, beneficiază de şcolarizare gratuită pentru semestrul I al anului I de studiu (bursa Vasile Goldiş). Bursele acordate sunt nelimitate.
* Sudenţii beneficiează de facilităţi pentru achitarea integrală a taxei de şcolarizare, la înscrierea în anul I, nivel licenţă; Studenţii care provin din aceeaşi familie; Studenţii înscrişi în anul I de studiu la programele de studii din oferta universităţii cu excepţia programelor din cadrul Facultăţii de Medicină, Medicină dentară şi Farmacie, şefi de promoţie 2014 şi olimpicii, care au obţinut locurile I, II, sau III la olimpiade naţionale, sau internaţionale; * Studenţii care urmează a doua specializare la nivel licenţă în cadrul universităţii, indiferent de forma de învăţământ; * Studenţii care urmează a doua specializare la nivel licenţă, absolvenţi ai UVVG cu diplomă de licenţă, sau absolvenţi ai colegiilor universitare din cadrul UVVG, sau absolvenţi ai Colegiului particular ”Vasile Goldiş” Arad; * Studenţii care urmează o specializare la nivel masterat, sau curs postuniversitar, absolvenţi ai UVVG; * Studenţii care fac parte din categoria personalului clerical.
Taxa în anul universitar 2014-2015 se poate plăti în mai multe rate, iar prima rată este de numai 40% din taxa de şcolarizare. În cazurile în care studenţii au probleme financiare, taxa de şcolarizare poate fi plătită eşalonată lunar.  
* Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şcolarizează absolvenţi de liceu cu, sau fără diplomă de bacalaureat prin colegii universitare.
Acte necesare la înscriere: Diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă privind promovarea examenului de bacalaureat promoţia 2014; Certificat de naştere (copie legalizată); Certificat de căsătorie (copie legalizată); Adeverinţă medicală; Trei fotografii format ¾; Dosar plic

ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR  2014-2015

Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă şi masterat, sesiunea de toamnă, se organizează pe bază de concurs de dosare şi media de la BAC: până în data de 21 septembrie – înscrierea candidaţilor; 23 septembrie – afişarea rezultatelor. Domeniul medical: până la data de 20 septembrie – înscrierea candidaţilor. 22 septembrie susţinerea testului grilă, 25 afişarea rezultatelor finale.  
Înscrieri: Rectorat, (B-dul Revoluţiei nr.94-96), telefon 0257/280373, de luni până vineri: 8,00-18,00; sâmbătă şi duminică: orele 8,00-13,00; Informaţii: email: admitere@uvvg.ro; site:www.uvvg.ro.

Comentarii

comentarii