Acasă Actualitate Vreţi să urmaţi drumul preoţiei? La Timişoara se fac înscrieri la facultatea...

Vreţi să urmaţi drumul preoţiei? La Timişoara se fac înscrieri la facultatea care vă duce pe acest drum

605
DISTRIBUIȚI

preoti

Cei care vor să devină preoţi se pot înscrie la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, de la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie. După terminarea facultăţii trebuie să promoveze examentul de capacitate preoţească, care se ţine la Centrul Eparhial din Timişoara, iar după aceea, dacă sunt căsătoriţi. pot opta pentru un post vacant de preot în Arhiepiscopia Timişoarei. Dacă nu sunt căsătoriţi, atunci trebuie să-şi găsească o preoteasă. 

Pentru a urma Facultatea de Teologie Pastorală actele se depun la Universitatea de Vest din Timişoara, la secretariat, la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie.
Candidaţii vor completa o cerere de înscriere, la care se anexează următoarele acte (care vor fi depuse într-un dosar plic):
două fotografii tip buletin (carte) de identitate;
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original – candidaţii care se înscriu pentru concurs şi la o altă facultate vor anexa o copie legalizată a diplomei şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, copie care se autentifică după original la secretariatul facultăţii;
foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu;
certificat de naştere (copie legalizată);
certificatul de botez;
recomandarea preotului paroh;
binecuvântarea arhiereului de care aparţine;
scrisoare de intenţie;
adeverinţă medicală tip;
acte doveditoare pentru cei ce au obţinut un premiu la faza internaţională sau naţională a olimpiadelor şcolare;
diploma de absolvire (absolvenţii de colegiu), în original sau copie legalizată, pentru cei care urmează o a doua specializare, respectiv foaia matricolă pentru candidaţii care doresc continuarea studiilor;
acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxa de înscriere
Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii care:
1) au un părinte (sau susţinător legal) cadru didactic (în activitate, pensionar sau decedat);
2) angajaţi şi copiii angajaţilor U.V.T.;
3) orfani sau proveniţi din casele de copii.
Scutirea de taxa de înscriere se va face pe baza unei cereri însoţite de acte doveditoare aprobate de Decanul facultăţii, cu menţiunea că scutirea de taxă este valabilă doar pentru un singur domeniu de studii din cadrul Facultăţii.
Calendarul admiterii:
13– 27 iulie2015: înscrierea candidaţilor;
27 iulie: admitere la ciclul licenţă – verificarea aptitudinilor muzicale, interviul vocaţional și afişarea rezultatelor preliminare;
28-30 iulie: confirmare locuri și depunerea cererilor candidaților de pe listele de așteptare;
31 iulie: confirmare locuri, înmatriculare și afişarea rezultatelor finale.
În luna SEPTEMBRIE, se va organiza o a doua sesiune de admitere, după cum urmează:
15–19 septembrie: înscrierea candidaţilor;
19 septembrie: admitere la ciclul licenţă – verificarea aptitudinilor muzicale, interviul vocaţional și afişarea rezultatelor preliminare;
20 septembrie: depunere contestaţii, confirmare locuri și înmatriculare;
21 septembrie: afişarea rezultatelor finale.

Comentarii

comentarii