Acasă Actualitate 25 de locuri fără taxă pentru studiul managementului în limba franceză la...

25 de locuri fără taxă pentru studiul managementului în limba franceză la Universitatea de Vest

527
DISTRIBUIȚI

Ca parte a strategiei de modernizare şi europenizare, Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor, din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara organizează programul de licenţă în Management în limba franceză. Programul se adresează tinerilor vorbitori de limba franceză care doresc nu doar să se pregătească în domeniul managementului ci şi să facă acest lucru într-o limbă de circulaţie internaţională.
Principalul avantaj al acestor cursuri este faptul că absolvenţii primesc la finalizarea studiilor două diplome de licență recunoscute pe plan european: o diplomă de licenţă emisă de Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, care atestă studiile de licenţă în limba franceză şi o diplomă de licenţă emisă de Universitatea d’Auvergne 1 – Clermont Ferrand din Franţa, Institut Universitaire Professionnalisé IUP „Management et Gestion D’Entreprise”. Specializarea Management cu predare exclusivă în limba franceză a fost acreditată de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior – ARACIS în anul 2009.
Cursurile răspund necesităţii formării de viitori economişti, specialişti capabili să conducă organizaţii şi să lucreze în mediul internaţional, nu doar în România ci şi în alte ţări, în special în cele francofone sau francofile.
Cursurile, desfăşurate în limba franceză, vor avea un puternic caracter aplicativ, interactiv şi vor fi susţinute de cadre didactice cu experienţă în domeniu, atât din România cât şi din Franța. Pe lângă cadrele didactice de la Universitatea d’Auvergne 1 – Clermont Ferrand din Franţa, vor susține cursuri cadre didactice angajate la alte universităţi franceze partenere ale Facultății de Economie şi Administrare a Afacerilor în cadrul programelor europene pe care le derulează facultatea. Pe parcursul celor trei ani de studiu este prevăzut și un stagiu de pregătire în Franța la Clermont Ferrand.
Cursurile se vor desfăşura pe o durată de trei ani, în sistem Bologna. Pentru anul şcolar 2009 – 2010 sunt disponibile 25 de locuri fără taxă și 25 de locuri cu taxă. Informații despre program se găsesc pe situl FEAA la www.feaa.uvt.ro.
Grăbiţi-vă! Mai sunt câteva locuri disponibile! Înscrierile au loc până la data de 26 iulie la sediul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din strada Pestalozzi nr. 16.

Comentarii

comentarii