Acasă Economic 46 de proiecte au fost aprobate spre finanţare în cadrul Programului de...

46 de proiecte au fost aprobate spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia

352
DISTRIBUIȚI

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia a organizat, în data de 5 iulie, la Timişoara, cea de-a treia reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare. La reuniune au participat Tanczos Barna, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Gordana Lazarevic, ministru adjunct în cadrul Ministerului de Finanţe din Republica Serbia, Genevieve Leveaux, desk officer în cadrul DG Regio, Comisia Europeană, precum şi actorii cheie din aria eligibilă a Programului. În cadrul acestei întâlniri, au fost aprobate 46 de proiecte, cu un buget total de 16,86 milioane euro (fonduri IPA), din care 17 proiecte pe Axa Prioritară 1 – Dezvoltare economică şi socială, 7 proiecte pe Axa Prioritară 2 – Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi 22 de proiecte pe Axa Prioritară 3 – Promovarea schimburilor între comunităţi. Datorită numărului mare de proiecte depuse care au întrunit un punctaj mare în cadrul procesului de evaluare, Comitetul Comun de Monitorizare a decis suplimentarea alocării iniţiale, în valoare de 10,42 milioane de euro, cu suma de 6,44 milioane de euro.
În cadrul întâlnirii au mai fost adoptate Descrierea Sistemului de Management şi Control al Programului, Planul Anual de Evaluare pentru 2010, modificarea Planului Multianual de Evaluare, precum şi corrigendum-ul Manualului de Identitate Vizuală aferent Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia. De asemenea, Comitetul Comun de Monitorizare a aprobat alocările financiare pentru următorul apel pentru propuneri de proiecte. Astfel, pentru axele prioritare 1 – Dezvoltare economică şi socială în valoare de 8.223.312 de euro şi 3 – Promovarea schimburilor între comunităţi în valoare de 2.302.527 de euro, va fi lansat un apel pentru propuneri de proiecte similar celui precedent. Toată documentaţia necesară va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi în luna septembrie a.c.. Axa prioritară 2 – Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, în valoare de 4.276.122 de euro, va finanţa proiecte ale căror obiective trebuie să fie în concordanţă cu Strategia Dunării şi trebuie implementate în aria programului. Documentaţia aferentă apelului pentru Axa prioritară 2 va fi publicată tot în luna septembrie 2010.
 

Comentarii

comentarii