Acasă Actualitate 57 școli din Timiș au proiecte aprobate prin Programul de Prevenire a...

57 școli din Timiș au proiecte aprobate prin Programul de Prevenire a Abandonului Școlar 

DISTRIBUIȚI

57 unități de învățământ din județul nostru au proiecte aprobate prin Programul Național de Prevenire a Abandonului Școlar – PNRAS – Runda 1 – susține Inspectoratul Școlar Județean Timiș.

Prof. Aura Danielescu, inspector șef, a explicat că apelul de proiecte nu a fost unul competitiv, astfel că unitățile eligibile pentru runda 1 au avut 10 zile pentru a transmite aplicațiile, mobilizarea fiind exemplară.

ISJ Timiș a oferit consultanță, a creat un grup de lucru online pentru un schimb rapid de informații și a oferit consiliere prin intermediul personalului propriu și prin cadre didactice voluntare cu experiența in scrierea unor aplicații de proiect, principala problemă fiind timpul scurt.

Runda următoare este programată pentru anul 2023.

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) este cuprins în cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată” și a fost aprobat de Comisia Europeană pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență  cu o valoare de 543 milioane euro.

Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE), care stă la baza implementării programului, este un instrument dezvoltat și pilotat de Ministerul Educației cu sprijinul Băncii Mondiale și cu finanțare prin Instrumentul de asistență tehnică DG REFORM al Comisiei Europene.

În cadrul PNRAS sunt eligibile toate unitățile de învățământ cu risc ridicat și mediu de abandon școlar.

PNRAS reprezintă răspunsul Ministerului Educației la problematica părăsirii timpurii a școlii și a abandonului școlar, se adresează elevilor aflaţi în risc de abandon, în special elevi aparţinând grupurilor vulnerabile, elevi aparţinând minorităţii rome, elevi din mediul rural și urban mic, elevi cu dizabilităţi sau cerințe educaționale speciale (CES), elevi din comunităţi dezavantajate economic, copii în risc de excluziune socială pe fondul sărăciei, lipsa locuinței, familie monoparentală, familii dezorganizate, elevi expuși altor riscuri sociale.

Programul este unul de susținere a reformei sistemului educațional, iar obiectivele sale sunt pliate pe realitatea și nevoile educaționale ale fiecărui elev în parte și ale tuturor elevilor dintr-o școală, iar în implementarea lui se vor regăsi și componente sociale.

Conform practicilor internaționale, PNRAS utilizează trei pârghii pentru a fi sustenabil:

  1. Autonomia școlii în utilizarea resurselor – granturile vor fi implementate direct de către unitățile de învățământ, în colaborare cu comunitatea locală;
  2. Răspundere pentru rezultate – sunt stabilite țintele ce trebuie atinse la nivel de școală: o rată mai mare de înscriere, o rată mai mică de absenteism, o rată mai mare de participare la examenele naționale, un procent mai mare de elevi care reușesc sa promoveze examenul de final de ciclu cu cel puțin nota 6;
  3. Evaluare – monitorizarea elevilor detectați în risc de abandon pentru a fi sprijiniți prin planuri individuale de învățare.

Astfel, PNRAS este cel mai mare program de sprijinire a participării la educație din istoria recentă a României și primul program coerent la nivel național care urmărește scalarea unor măsuri dovedite eficiente la nivel local, individual, în scopul atingerii unui important obiectiv de țară: creșterea gradului de echitate a sistemului de învățământ – a subliniat prof. Danielescu.

 

Comentarii

comentarii